Sony Xperia Z5 Compact - Uvedení do provozu

background image

Uvedení do provozu

Zařízení podporuje pouze karty velikosti nano SIM.

Vložení karty nano SIM

1

Obraťte zařízení displejem dolů a otevřete kryt držáku paměťové karty a karty nano

SIM.

2

Nehtem vytáhněte držák.

3

Umístěte kartu nano SIM do příslušného slotu v držáku a poté držák zasuňte zpět

na místo.

4

Uzavřete kryt.

Pokud vložíte kartu nano SIM do zapnutého zařízení, provede se automaticky jeho restart.

8

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Vložení paměťové karty

1

Vypněte zařízení.

2

Otočte zařízení displejem dolů a otevřete kryt držáku karty nano SIM a paměťové

karty.

3

Nehtem vytáhněte držák.

4

Umístěte paměťovou kartu do příslušného slotu v držáku a poté držák zasuňte

zpět na místo.

5

Uzavřete kryt.

Pokud držák vyjmete ze zapnutého zařízení, provede se automaticky restart.

Vyjmutí karty nano SIM

1

Otevřete kryt slotů karty nano SIM a paměťové karty.

2

Nehtem nebo jiným vhodným nástrojem vytáhněte držák karty nano SIM.

3

Vyjměte kartu nano SIM a poté znovu vložte držák.

4

Uzavřete kryt.

Vyjmutí paměťové karty

1

Vypněte zařízení.

2

Otočte zařízení displejem dolů a otevřete kryt držáku karty nano SIM a paměťové

karty.

3

Nehtem vytáhněte držák.

4

Vyjměte paměťovou kartu a znovu vložte držák

5

Uzavřete kryt.