Sony Xperia Z5 Compact - Úprava textu

background image

Úprava textu

Během psaní můžete vybrat, vyjmout, zkopírovat nebo vložit text. K možnostem úprav

získáte přístup dvojím ťuknutím na zadaný text. Možnosti úprav poté budou k dispozici

prostřednictvím lišty aplikací.

Panel pro úpravu textu

Po výběru textu dvojitým ťuknutím na slovo se zobrazí panel úprav, na kterém jsou k

dispozici různé nástroje:

Vyjmout

Kopírovat

Vložit

Sdílet

Vybrat vše

Asistence

Volba

Vložit se zobrazí pouze tehdy, když máte text uložený ve schránce.

75

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Výběr textu

1

Zadejte text a poté na něj dvakrát ťukněte. Slovo, na které ťuknete, bude po obou

stranách zvýrazněno úchyty.

2

Přetažením úchytů doleva nebo doprava rozšiřte výběr textu.

Úprava textu

1

Zadejte text a poté na něj dvakrát ťukněte. Zobrazí se lišta aplikací.

2

Vyberte text, který chcete upravit, a poté pomocí lišty aplikací proveďte

požadované změny.

Použití nástroje Lupa

Po zadání textu ťukněte na příslušné textové pole a podržte jej. Zobrazí se

zvětšený text. Bude také možné umístit kurzor na libovolné místo v rámci

textového pole.