Sony Xperia Z5 Compact - Uskutečnění hovoru ze zpráv

background image

Uskutečnění hovoru ze zpráv

Volání odesilateli zprávy

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .

2

Ťukněte na konverzaci a na možnost .

93

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Uložení čísla odesílatele ke kontaktu

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost .

2

Ťukněte na ikonu vedle telefonního čísla a pak na položku

ULOŽIT.

3

Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na možnost

Vytvořit nový kontakt.

4

Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku

ULOŽIT.