Sony Xperia Z5 Compact - Batteri og strømstyring

background image

Batteri og strømstyring

Enheden har et indbygget batteri. For at få mest muligt ud af det skal du holde styr på,

hvor meget strøm de forskellige apps og funktioner har brugt. Strømbesparende

baggrundsfunktioner er som standard aktiveret for at hjælpe dig med at reducere

batteriforbruget, og yderligere strømbesparende tilstande er tilgængelige for at hjælpe dig

med at reducere batteriforbruget, når det er nødvendigt.
Strømbesparende funktioner mindsker prioriteten for visse mindre væsentlige

enhedsfunktioner, f.eks. større billedydeevne, netværksaktiviteter som

placeringstjenester, appsynkronisering og søgning efter Wi-Fi i baggrunden. Hvis du ikke

ønsker, at et program skal påvirkes, kan du angive programmet som en undtagelse i

menuen Batterioptimering. Telefonopkald og sms-beskeder påvirkes ikke.

Systemopdateringer kan ændre de tilgængelige strømbesparende funktioner på din enhed.

Sådan får du vist batteriforbrug, anslået tid og tip til strømbesparelse

1

Åbn din

Startskærm, og tap på .

2

Søg efter og tap på

Indstillinger > Batteri. Der vises en batterioversigt med

procentdelen og den beregnede batteritid.

3

Tap på

VIS BATTERIFORBRUG for at se en liste over funktioner og tjenester, der

har forbrugt batteristrøm siden sidste opladecyklus. Tap på et element for at få

oplysninger om, hvordan du kan reducere batteriforbruget.

Sådan får du vist batteriforbrug for programmer

1

Åbn din

Startskærm, og tap på .

2

Søg efter og tap på

Indstillinger > Applikationer.

3

Vælg et program, og se dets batteriforbrug under

Batteriforbrug.

Generelle brugstip til forbedring af batteriets ydeevne

Følgende tip kan medvirke til at forbedre batteriets ydeevne:

41

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Reducer niveauet for lysstyrke. Se

Skærmindstillinger

på siden 62.

Slå Bluetooth®, Wi-Fi og placeringstjenester fra, når du ikke har behov for disse

funktioner.

Sluk enheden, eller brug flytilstand, hvis du er i et område med ingen eller dårlig

netværksdækning. I modsat fald søger enheden konstant efter tilgængelige

netværk, hvilket bruger strøm.

Brug et Wi-Fi-netværk i stedet for roaming, når du er i udlandet. Roaming søger

efter dit hjemmenetværk og forbruger endnu mere batteri, da din enhed skal

overføre data med en højere udgangseffekt. Se

Wi-Fi

på siden 52.

Skift indstillingerne for synkronisering for mail, kalender og kontakter. Se

Synkronisering med onlinekonti

på siden 58.

Tjek de programmer, der har et højt batteriforbrug, og se de tip til

batteribesparelse, der findes på din enhed i forbindelse med disse programmer.

Skift beskedniveauet for et program. Se

Beskeder

på siden 34.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du slår tilladelsen til deling af placering fra

for et program, under

Programindstillinger

på siden 64.

Fjern programmer, du ikke bruger. Se

Programskærmen

på siden 29.

Anvend en original, håndfri enhed fra Sony til at lytte til musik. Håndfrie enheder

forbruger mindre batteri end højttalerne på din enhed.

Genstart din enhed nu og da.

Sådan opretter du undtagelser for funktioner til strømbesparelse for apps

1

Åbn din

Startskærm, og tap på .

2

Søg efter og tap på

Indstillinger > Batteri.

3

Tap på , og vælg

Batterioptimering. Du kan se en liste med programmer, der ikke

optimeres.

4

For at tilføje eller fjerne programmer fra denne liste, skal du tappe på

APPS og

markere eller fjerne markeringen af et program på listen for at redigere

optimeringsindstillingerne.

5

Listen med programmer, der ikke skal optimeres, opdateres i henhold til dine

indstillinger.

Du kan ikke angive, at programmer skal udelades fra optimering i Ultra STAMINA-tilstanden.

Du kan også konfigurere

Batterioptimering fra Indstillinger > Apps > > Særlig adgang.

STAMINA-tilstand

Afhængigt af STAMINA-niveauet er forskellige funktioner begrænset eller deaktiveret for

at reducere batteriforbruget. Disse funktioner omfatter ydeevnen ved gengivelse,

animation og skærmens lysstyrke, billedforbedring, synkronisering af data i

baggrundsapps, vibrering (undtagen ved indgående opkald), streaming og GPS (mens

skærmen er slukket). vises på statuslinjen.

Hvis du deler en enhed med flere brugere, skal du muligvis logge på som ejer, dvs. som den

primære bruger, for at aktivere eller deaktivere Stamina-tilstand.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du STAMINA-tilstand

1

Åbn din

Startskærm, og tap på .

2

Søg efter og tap på

Indstillinger > Batteri.

3

Tap på

STAMINA-tilstand, og tap derefter på skyderen for at aktivere eller

deaktivere funktionen. Når STAMINA-tilstand er aktiveret, kan du vælge yderligere

indstillinger. Du kan f.eks. justere procentdelen for automatisk start i forhold til dine

ønsker.

Du kan angive, at visse programmer ikke skal optimeres i STAMINA-tilstand, i menuen

Batterioptimering.

42

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Ultra STAMINA-tilstand

Batteritiden forlænges væsentligt, men tilgængelige apps er begrænset, og mobildata og

Wi-Fi er deaktiveret. Opkald og sms er stadig tilgængelige. Startskærmen ændres, og

vises på statuslinjen.

Hvis du deler en enhed med flere brugere, skal du muligvis logge på som ejer, dvs. som den

primære bruger, for at aktivere eller deaktivere Ultra STAMINA-tilstand.

Sådan aktiverer du Ultra STAMINA-tilstand

1

Åbn din

Startskærm, og tap på .

2

Søg efter og tap på

Indstillinger > Batteri.

3

Tap på

Ultra STAMINA-tilstand, og tap derefter på AKTIVÉR.

4

Bekræft for at aktivere.

Du kan ikke angive, at programmer skal udelades fra optimering i Ultra STAMINA-tilstanden.

Sådan deaktiverer du Ultra STAMINA-tilstand

1

Træk statuslinjen nedad for at få adgang til meddelelsespanelet.

2

Tap på

Deaktiver Ultra STAMINA-tilstand.

3

Tap på

OK.

Hvis du deaktiverer Ultra STAMINA-tilstand, genstartes din enhed.