Sony Xperia Z5 Compact - Spejling af enhedens skærm på en tv-skærm vha. et kabel

background image

Spejling af enhedens skærm på en tv-skærm vha. et kabel

Du kan slutte enheden til et kompatibelt tv vha. et MHL-kabel og spejle enhedens skærm

på tv-skærmen.

MHL- og HDMI™-kabler og -adaptere sælges separat.

Sony garanterer ikke, at alle typer MHL- og HDMI™-kabler og -adaptere understøttes af din

enhed.

For at få vist indhold fra enheden på et tv, der understøtter MHL-input

1

Opret forbindelse med enheden til tv'et med et MHL-kabel. vises på enhedens

statuslinje, når der er oprettet forbindelse.

2

Tv'et viser din enheds skærm.

Hvis din enhed mislykkes med at detektere skærmen, der er tilsluttet til MHL-kablet, opret

forbindelsen igen, og tryk på

Indstillinger > Enhedsforbindelse > USB-forbindelse > Søg efter

USB-enhed.

Sådan får du vist indhold fra din enhed på et tv, der understøtter HDMI™-input

1

Slut enheden til en MHL-adapter, og slut adapteren til et USB-strømstik.

2

Slut adapteren til et tv ved hjælp af et HDMI™-kabel. vises på enhedens

statuslinje, når der er oprettet forbindelse.

3

På tv'et vises skærmen på din enhed.

Sådan får du vist hjælpen med tv'ets fjernbetjening

1

Træk statuslinjen nedad for at åbne meddelelsespanelet, mens enheden har

forbindelse til tv'et.

2

Tap på

MHL forbundet. Indstillingen MHL vises på tv-skærmen.

3

Vælg

Brug af fjernbetjening.

Du kan vælge

Størrelse på videooutput for at justere størrelsen på det, der vises på tv-

skærmen. Hvis tv'et allerede har funktionen til automatisk skalering aktiveret, vises indstillingen

ikke i MHL-indstillingerne.

Du kan også trykke på den gule knap på tv'ets fjernbetjening for at åbne meddelelsespanelet.

Sådan kobler du enheden fra tv'et

Fjern MHL-kablet eller MHL-adapteren fra din enhed.