Sony Xperia Z5 Compact - Indholdsfortegnelse

background image

Indholdsfortegnelse

Introduktion.................................................................................... 7

Om denne brugervejledning................................................................ 7
Oversigt.............................................................................................. 7
Samling...............................................................................................8
Skærmbeskyttelse.............................................................................. 9
Sådan starter du enheden for første gang........................................... 9
Hvorfor behøver jeg en Google™-konto?.......................................... 10

Enhedssikkerhed..........................................................................12

Sådan sikrer du dig, at din enhed er beskyttet...................................12
Skærmlås..........................................................................................12
Fingeraftryksstyring........................................................................... 14
Sådan låser du automatisk din enhed op.......................................... 15
Beskyttelse af SIM-kort..................................................................... 19
Identifikation af enhedens id-nummer................................................20
Søgning efter en mistet enhed ..........................................................20

De grundlæggende funktioner..................................................... 23

Anvendelse af berøringsskærmen..................................................... 23
Låsning og oplåsning af skærmen.....................................................25
Startskærm....................................................................................... 25
Navigation mellem apps.................................................................... 27
Programskærmen............................................................................. 29
Små apps......................................................................................... 30
Widgets............................................................................................ 31
Genveje og mapper...........................................................................32
Baggrund og temaer......................................................................... 33
Sådan tager du et skærmbillede........................................................33
Sådan optager du skærmen..............................................................33
Beskeder.......................................................................................... 34
Ikoner på statuslinjen.........................................................................36
Programoversigt................................................................................38

Batteri og vedligeholdelse............................................................40

Opladning af din enhed..................................................................... 40
Batteri og strømstyring...................................................................... 41
Opdaterer din enhed......................................................................... 43
Vedligeholdelse af en computer.........................................................44
Lager og hukommelse.......................................................................45
Sådan tager du backup af og gendanner indhold..............................46

Overførsel af apps........................................................................50

Overførsel af apps fra Google Play™.................................................50

2

background image

Sådan overfører du programmer fra andre kilder............................... 50

Internet og net..............................................................................51

Surfing på nettet............................................................................... 51
Internet- og mms-indstillinger ........................................................... 51
Wi-Fi................................................................................................. 52
Deling af din mobildataforbindelse.....................................................54
Sådan styrer du dataforbrug..............................................................55
Sådan vælger du mobilnetværk.........................................................56
VPN'er (Virtual Private Networks).......................................................57

Synkronisering af data på enheden............................................. 58

Synkronisering med onlinekonti......................................................... 58
Synkronisering med Microsoft® Exchange ActiveSync®................... 58

Grundlæggende indstillinger........................................................ 60

Adgang til indstillinger........................................................................60
Volumenindstillinger...........................................................................60
Tilstanden "Forstyr ikke"....................................................................61
Skærmindstillinger.............................................................................62
Programindstillinger...........................................................................64
Nulstilling af dine apps.......................................................................65
Pauseskærm.....................................................................................66
Sprogindstillinger...............................................................................66
Dato og klokkeslæt........................................................................... 66
X-Reality™ for mobile........................................................................67
Superlevende tilstand........................................................................67
Forbedring af lydoutput..................................................................... 67
Støjreduktion.....................................................................................68
Flere brugerkonti............................................................................... 69

Indtastning af tekst.......................................................................71

Tastatur på skærmen........................................................................ 71
Telefontastatur...................................................................................72
Indtastning af tekst med taleinput......................................................73
Redigering af tekst............................................................................ 73
Tilpasning af tastaturet på skærmen..................................................74

Ringer op......................................................................................76

Foretagelse af opkald........................................................................ 76
Sådan modtager du opkald...............................................................77
Smart opkaldshåndtering.................................................................. 79
Igangværende opkald....................................................................... 79
Brug af opkaldsloggen...................................................................... 79
Viderestilling af opkald.......................................................................80
Begrænsning af opkald..................................................................... 80
Flere opkald...................................................................................... 81

3

background image

Konferenceopkald............................................................................. 82
Talemeddelelse................................................................................. 82
Nødopkald........................................................................................ 83

Kontakter......................................................................................84

Søgning efter og visning af kontakter.................................................84
Tilføjelse og redigering af kontakter................................................... 85
Overførsel af kontakter...................................................................... 86
Tilføjelse af medicinske oplysninger og kontaktoplysninger til
nødstilfælde...................................................................................... 87
Favoritter...........................................................................................88
Sådan sender du kontaktoplysninger................................................ 88
Sådan undgår du dublerede poster i programmet Kontakter............. 88
Sådan tager du backup af kontakter................................................. 89

Meddelelser og chat.....................................................................90

Læsning og sending af beskeder...................................................... 90
Organisering af dine meddelelser...................................................... 91
Opkald fra Beskeder......................................................................... 92
Indstillinger for meddelelser............................................................... 92
Onlinemeddelelser og videochat........................................................92

E-mail........................................................................................... 93

Konfiguration af e-mail...................................................................... 93
Afsendelse og modtagelse af mails................................................... 93
Organisering af dine e-mails.............................................................. 94
Indstillinger for e-mailkonto................................................................95
Gmail™.............................................................................................95

Musik og FM-radio....................................................................... 97

Overførsel af musik til enheden..........................................................97
Sådan lytter du til musik.................................................................... 97
Menuen Musik.................................................................................. 99
Afspilningslister................................................................................. 99
Deling af musik................................................................................100
Forbedring af lyden......................................................................... 100
Musikgenkendelse med TrackID™.................................................. 101
Afspilning af radio............................................................................102
Favoritradiokanaler.......................................................................... 103
Radio-lydindstilling.......................................................................... 103

Kamera....................................................................................... 104

Fotografering og videooptagelse..................................................... 104
Generelle indstillinger for kamera..................................................... 105
Indstillinger for stillkamera................................................................110
Indstillinger for videokamera............................................................ 113

4

background image

Fotos og videoer i Album........................................................... 116

Visning af fotos og videoer.............................................................. 116
Sådan deler og håndterer du fotos og videoer.................................117
Redigering af fotos med appen Photo editor................................... 118
Redigering af videoer med videoredigeringsprogrammet................. 119
Sådan skjuler du fotos og videoer................................................... 119
menuen Album på startskærm........................................................ 120
Visning af fotos på et kort................................................................120

Videoer....................................................................................... 122

Videoprogrammet........................................................................... 122
Overførsel af videoindhold til enheden............................................. 123
Administrering af videoindhold.........................................................123
Movie Creator................................................................................. 123

Forbindelse.................................................................................125

Spejling af enhedens skærm på en tv-skærm vha. et kabel............. 125
Trådløs spejling af enhedens skærm på et tv................................... 125
Sådan deler du indhold med DLNA Certified™-enheder..................126
Tilslutning af din enhed til USB-tilbehør........................................... 128
Sådan opretter du forbindelse mellem enheden og en trådløs
DUALSHOCK™ 4-controller............................................................128
NFC................................................................................................ 129
Trådløs Bluetooth®-teknologi..........................................................131

Smarte apps og funktioner, der sparer dig tid........................... 134

Oversigt over Smart Connect.......................................................... 134
Håndtering af tilbehør......................................................................135
Google Søgning & Now...................................................................135
Brug af programmet News Suite..................................................... 136
Brug af din enhed som en tegnebog............................................... 136

Rejser og kort.............................................................................137

Sådan anvender du placeringstjenester...........................................137
Google Maps™ og navigation......................................................... 137
Brug af datatrafik under rejser......................................................... 137
Brug af enheden med bilens infotainmentsystem.............................138
Flytilstand........................................................................................138

Ur og kalender............................................................................140

Kalender......................................................................................... 140
Ur....................................................................................................141

Tilgængelighed...........................................................................144

Forstørrelsesbevægelse.................................................................. 144
Skriftstørrelse.................................................................................. 144
Visningsstørrelse............................................................................. 144
Farvekorrektion............................................................................... 144

5

background image

TalkBack......................................................................................... 145
Monolyd..........................................................................................145
TTY-tilstand (teleprinter)...................................................................145
Switch Access................................................................................ 145

Support og juridisk meddelelse................................................. 147

Supportprogram............................................................................. 147
Xperia™-tips................................................................................... 147
Hjælp i menuer og programmer.......................................................147
Udførelse af diagnosticeringstest på din enhed............................... 147
Sådan genstarter, nulstiller og reparerer du din enhed..................... 147
Hjælp os med at forbedre vores software........................................ 149
Anvendelse af enheden i våde og støvede omgivelser..................... 149
Garanti, SAR og retningslinjer for anvendelse.................................. 150
Sådan genbruger du din enhed.......................................................150
Juridisk meddelelse.........................................................................151

6