Sony Xperia Z5 Compact - Indtastning af tekst med taleinput

background image

Indtastning af tekst med taleinput

Når du indtaster tekst, kan du anvende taleinputfunktionen i stedet for at skrive ordene.

Du skal blot sige de ord, du vil indtaste. Taleinput er en eksperimentel teknologi fra

Google™, og er tilgængelig for en række sprog og områder. Du skal aktivere taleinput før

du kan bruge det.

Sådan aktiverer du taleinput

1

Tap på , når tastaturet på skærmen vises.

2

Tap på , og tap derefter på

Indstillinger for tastatur.

3

Tap på skyderen ud for

Tast til indtastning i Google™ voice. Når funktionen er

aktiveret, vises på dit tastatur.

Sådan indtaster du tekst med taleinput

1

Åbn skærmtastaturet, og kontrollér, at funktionen for taleinput er aktiveret.

2

Tap på . Når vises, skal du tale for at indtaste tekst.

3

Når du er færdig, skal du tappe på igen. Den foreslåede tekst vises.

4

Rediger teksten manuelt, hvis det er nødvendigt.