Sony Xperia Z5 Compact - Tilpasning af tastaturet på skærmen

background image

Tilpasning af tastaturet på skærmen

Når du indtaster tekst ved hjælp af tastaturet på skærmen, har du adgang til indstillinger

for tastaturet og andre indstillinger for tekstindtastning, der f.eks. giver dig mulighed for at

angive indstillinger for skrivesprog, tekstfuldførelse og rettelser. Du kan få ordforslag for ét

sprog ad gangen ved at deaktivere Smart-funktionen til registrering af sprog.
Tastaturet kan anvende tekst, du har skrevet i meddelelser og andre apps for at lære din

skrivestil at kende. Der findes også en tilpasningsvejledning, der fører dig gennem de

mest grundlæggende indstillinger, så du hurtigt kan komme i gang. Du kan vælge at

bruge andre tastaturer og skifte mellem tastaturer. Du kan f.eks. vælge det kinesiske eller

japanske Xperia™-tastatur.

For at få adgang til indstillingerne for tastaturet på skærmen

1

Når du indtaster tekst ved hjælp af tastaturet på skærmen, skal du tappe på .

2

Tap på , og tap derefter på

Indstillinger for tastatur, og skift indstillingerne som

ønsket.

3

Hvis du vil tilføje et skrivesprog, der skal bruges ved tekstindtastning, skal du

tappe på

Skriftsprog og markere de relevante afkrydsningsfelter.

4

Tap på

OK for at bekræfte.

Sådan ændrer du indstillinger for ordforslag

1

Når du indtaster tekst ved hjælp af tastaturet på skærmen, skal du tappe på .

2

Tap på , og tap derefter på

Indstillinger for tastatur > Ordforslag.

3

Vælg en indstilling.

Sådan vælger du et andet tastatur

1

Når du angiver tekst vha. tastaturet på skærmen, skal du tappe på

nederst til

højre på skærmen.

2

Vælg en indstilling.

Sådan ændrer du skrivesprog ved hjælp af tastaturet på skærmen

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du har tilføjet mere end ét inputsprog, og funktionen

Smart-registrering af sprog er slået fra, eller hvis de sprog, du har valgt, ikke er latinske sprog.

Når du angiver tekst vha. tastaturet på skærmen, skal du tappe på ikonet for

skrivesprog for at skifte mellem de valgte skrivesprog. Tap f.eks. på , til det

ønskede skrivesprog vises.

Sådan ændrer du indstillingerne for Brug min skrivestil

1

Når du indtaster tekst ved hjælp af tastaturet på skærmen, skal du tappe på .

2

Tap på , tap på

Indstillinger for tastatur > Anvend min skrivestil, og vælg

derefter en indstilling.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du Smart-funktionen til registrering af sprog

Smart-funktionen til registrering af sprog er kun tilgængelig for det latinske alfabet.

74

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

1

Tap på , når tastaturet på skærmen vises.

2

Tap på , og tap derefter på

Indstillinger for tastatur.

3

Tap på

Skriftsprog, og markér afkrydsningsfeltet for de sprog, du vil bruge.

4

Tap på skyderen ud for

Smart registrering af sprog.

Sådan vælger du et andet tastaturlayout

Forskellige tastaturlayouter til tastaturet på skærmen fås muligvis ikke til alle skriftsprog. Du

kan vælge forskellige tastaturlayouts for hvert skrivesprog.

1

Når du indtaster tekst ved hjælp af tastaturet på skærmen, skal du tappe på .

2

Tap på , og tap derefter på

Indstillinger for tastatur.

3

Tap på

Skriftsprog, og tap derefter på ud for et skrivesprog.

4

Vælg et andet tastaturlayout.

5

Tap på

OK for at bekræfte.

75

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.