Sony Xperia Z5 Compact - Deling af din mobildataforbindelse

background image

Deling af din mobildataforbindelse

Du kan dele din mobildataforbindelse med andre enheder på flere måder:

USB-internetdeling – Del din mobildataforbindelse med en enkelt computer ved hjælp af

et USB-kabel.

Bluetooth®-internetdeling – Del din mobildataforbindelse med op til fire andre enheder

via Bluetooth®.

Bærbart hotspot – Del din mobildataforbindelse samtidig med op til 10 andre enheder via

Wi-Fi, herunder med enheder, der understøtter WPS-teknologi.

Sådan deler du din dataforbindelse ved hjælp af et USB-kabel

1

Slut enheden til en computer ved hjælp af det USB-kabel, der fulgte med

enheden.

2

Åbn din

Startskærm, og tap på .

3

Søg efter og tap på

Indstillinger > Mere > Int.netd. og bærb. hotspot.

4

Tap på skyderen ud for

USB-internetdeling, og tap derefter på OK, hvis du bliver

bedt om det. vises på statuslinjen, når din forbindelse er oprettet.

5

Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet

USB-internetdeling, eller tag USB-kablet ud

for at stoppe deling af dataforbindelsen.

Du kan ikke dele din enheds dataforbindelse og SD-kort via et USB-kabel på samme tid.

Sådan deler du din mobildataforbindelse med en anden Bluetooth®-enhed

1

Kontrollér, at din enhed og den anden Bluetooth®-enhed er parret med hinanden,

og at mobildatatrafik er aktiveret på din enhed.

2

Din enhed: Åbn din Startskærm, og tap på .

3

Søg efter og tap på

Indstillinger > Mere > Int.netd. og bærb. hotspot, og tap

derefter på

Bluetooth-internetdeling skyderen for at aktivere funktionen.

4

Bluetooth®-enhed: Konfigurer enheden, så den får sin netværksforbindelse ved

brug af Bluetooth®. Hvis enheden er en computer, henvises til de relevante

instruktioner for fuldførelse af opsætningen. Hvis enheden kører Android™-

operativsystemet, skal du tappe på indstillingsikonet ud for navnet på den enhed,

den er parret med, under

Indstillinger > Bluetooth > Forbundne enheder og

derefter markere afkrydsningsfeltet

Internetadgang.

5

Din enhed: Vent, indtil vises på statuslinjen. Når det vises, er opsætningen

afsluttet.

6

Tap på skyderen ud for

Bluetooth-internetdeling igen for at deaktivere funktionen.

Funktionen

Bluetooth-internetdeling slås fra, hver gang du slukker enheden eller slår

Bluetooth®-funktionen fra.

54

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan bruger du din enhed som et bærbart Wi-Fi-hotspot

1

Åbn din

Startskærm, og tap på .

2

Søg efter og tap på

Indstillinger > Mere > Int.netd. og bærb. hotspot.

3

Tap på

Indstillinger for bærbart hotspot > Konfigurer hotspot.

4

Indtast oplysninger om

Netværksnavn (SSID).

5

Tap på feltet

Sikkerhed for at vælge en sikkerhedstype. Indtast eventuelt en

adgangskode.

6

Tap på

GEM.

7

Tap på , og tap derefter på skyderen ud for

Bærbart hotspot for at aktivere

funktionen.

8

Hvis du bliver bedt om det, skal du tappe på

OK for at bekræfte. vises på

statuslinjen, når det bærbare Wi-Fi-hotspot er aktivt.

Sådan tillader du, at en WPS-understøttet enhed bruger din mobildataforbindelse

1

Kontrollér, at din enhed fungerer som et bærbart hotspot.

2

Åbn din

Startskærm, og tap på .

3

Søg efter og tap på

Indstillinger > Mere > Int.netd. og bærb. hotspot >

Indstillinger for bærbart hotspot.

4

Kontrollér, at dit bærbare hotspot er sikret med en adgangskode, under

Konfigurer hotspot.

5

Aktivér

Søgbar, hvis funktionen er deaktiveret.

6

Tap på

WPS-trykknap, og følg derefter de relevante instruktioner. Alternativt kan

du tappe på >

WPS-pinkode og derefter indtaste den pinkode, der vises på den

WPS-understøttede enhed.

Sådan omdøber eller sikrer du dit mobile hotspot

1

Åbn din Startskærm, og tap på .

2

Søg efter og tap på

Indstillinger > Mere > Int.netd. og bærb. hotspot.

3

Tap på

Indstillinger for bærbart hotspot > Konfigurer hotspot.

4

Indtast oplysninger om

Netværksnavn (SSID).

5

Tap på feltet

Sikkerhed for at vælge en sikkerhedstype.

6

Indtast eventuelt en adgangskode.

7

Tap på

GEM.