Sony Xperia Z5 Compact - Sådan starter du enheden for første gang

background image

Sådan starter du enheden for første gang

Det anbefales, at du oplader batteriet i mindst 30 minutter, før du starter din enhed første

gang. Du kan stadig bruge din enhed, mens den oplader. Se

Opladning af din enhed

siden 40.

9

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Første gang du starter enheden, kan du gå til opsætningsvejledningen for at hjælp til at

konfigurere de grundlæggende indstillinger, gøre din enhed personlig og logge på dine

konti, f.eks. en Google™-konto.

Sådan slår du enheden til

Sørg for, at batteriet oplades i mindst 30 minutter, inden du slår enheden til første gang.

1

Tryk på og hold ned på tænd/sluk-knappen , indtil enheden vibrerer.

2

Indtast pinkoden til SIM-kortet, når du bliver bedt om det, og tap derefter på

.

3

Vent et øjeblik, mens enheden starter.

Du fik oprindeligt pinkoden til SIM-kortet fra netværksoperatøren, men du kan ændre den

senere i menuen Indstillinger. Tap på

for at rette eventuelle fejl under indtastningen af

pinkoden til SIM-kortet.

Sådan slukker du enheden

1

Tryk på -knappen, og hold den nede, indtil menuen med indstillinger vises.

2

Tap på

Sluk i menuen med indstillinger.

Det kan tage noget tid, før enheden slukker.