Sony Xperia Z5 Compact - Søgning efter og visning af kontakter

background image

Søgning efter og visning af kontakter

1

Søg efter kontakter

2

Rediger og få vist medicinske oplysninger og kontaktoplysninger til nødstilfælde

3

Få vist flere indstillinger

4

Fanerne Favoritter og Alle kontakter

5

Få vist kontaktoplysninger

6

Brug skyderen til at gå til kontakter, der starter med det valgte bogstav

7

Tilføj en kontakt

Sådan søger du efter en kontakt

1

Åbn din

Startskærm, tap på , og tap derefter på .

2

Tap på , og indtast et telefonnummer, navn eller andre oplysninger i feltet

Find

kontaktpersoner. Listen med resultater filtreres, efterhånden som du indtaster et

tegn.

At vælge kontakter, der skal vises i programmet Kontakter

1

Åbn din

Startskærm, tap på , og tap derefter på .

2

Tryk på , og tap derefter på

Kontaktpersoner, der skal vises.

3

Vælg den ønskede indstilling på den liste, der vises. Hvis du har synkroniseret dine

kontakter med en synkroniseringskonto, vises denne konto på listen.

4

Hvis du vil udvide listen over indstillinger yderligere, kan du tappe på

Tilpas, vælge

den ønskede rulleliste og markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne

efter behov.

5

Tap på

OK, når du er færdig.

84

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.