Sony Xperia Z5 Compact - Sådan lytter du til musik

background image

Sådan lytter du til musik

Brug programmet Musik til at lytte til din favoritmusik og dine favoritlydbøger.

1

Minimer hele skærmafpilleren

2

Søg i alle sange, der er gemt på enheden

3

Få vist den aktuelle afspilningskø

4

Få vist menuindstillinger

5

Albumcover (hvis det findes)

6

Tilføj eller fjern en sang som favorit

7

Forløbet tid for den aktuelle sang

8

Føj en sang til en afspilningsliste

9

Statusindikator – træk indikatoren, eller tap på linjen for at spole hurtigt frem eller tilbage

10 Samlet varighed for den aktuelle sang

11 Gentag alle sange i den aktuelle afspilningskø

12 Tap for at gå til den næste sang i afspilningskøen. Berør og hold nede for at spole hurtigt frem inden for

den aktuelle sang

13 Afspil en sang, eller sæt den på pause

14 Tap for at gå til den forrige sang i afspilningskøen. Berør og hold nede for at spole tilbage inden for den

aktuelle sang

15 Bland sangene i den aktuelle afspilningskø

97

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Startskærm for Musik

1

Tap på i hjørnet øverst til venstre for at åbne menuen for Musik

2

Rul op eller ned for at få vist indhold

3

Afspil en sang ved hjælp af musikprogrammet

4

Afspil alle sange i shuffle-tilstand

5

Tilbage til skærmen for musikafspiller

Sådan afspiller du en sang med Musik-programmet

1

Åbn din

Startskærm, tap på , og søg så efter og tap på .

2

Tap på .

3

Vælg en musikkategori.

4

Tap på en sang for at afspille den.

Du kan måske ikke afspille ophavsretligt beskyttede elementer. Sørg for, at du har de

nødvendige rettigheder til det indhold, du vil bruge.

Sådan finder du sangrelaterede oplysninger online

Tap på albumcoveret, mens et nummer afspilles i musikappen, og tap derefter på

Mere om dette.

Onlineressourcer, der er relateret til sangen, kan indeholde videoer fra YouTube™, sangtekster

og kunstneroplysninger fra Wikipedia.

Sådan redigerer du musikoplysninger og henter albumcover

1

I appen Musik skal du tappe på Albumcover og derefter tappe på

Rediger

musikinfo.

2

Rediger oplysningerne efter behov.

3

Hvis du vil indstille eller hente albumcover, skal du tappe på og derefter vælge

en indstilling.

4

Tap på

GEM, når du er færdig.

Du kan også angive, at albumcover automatisk skal hentes, under Indstillinger i menuen

Musik.

Sådan justerer du lydstyrken

Tryk volumentasten op eller ned.

Sådan minimerer du Musik-appen

Når en sang afspilles, tap på for at gå til

Startskærm. Musik-appen fortsætter

med at køre i baggrunden.

Sådan åbner du appen Musik, når den afspilles i baggrunden

Mens du lytter til en sang i baggrunden, skal du trække statuslinjen nedad og

tappe på programmet Musik.

Som alternativ, kan du åbne din

Startskærm, tappe på , og derefter finde og

tappe på .

98

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.