Sony Xperia Z5 Compact - Helistamine

background image

Helistamine

Helistamine

Helistamiseks valige telefoninumber käsitsi, puudutage kontaktiloendisse salvestatud

numbrit või puudutage kõnelogis olevat telefoninumbrit. Samuti saate kasutada

kiirvalimisfunktsiooni, et leida kiirelt numbreid oma kontaktiloendist ja kõnelogidest.

Selleks sisestage osa kontakti numbrist või nimest ning valige ilmuvate soovituste hulgast

sobiv. Videokõne tegemiseks saate kasutada oma seadme kiirsõnumside- ja

videovestlusrakendust Hangouts™.

1

Lisavalikute kuvamine

2

Numbri kustutamine

3

Valimisklahvistik

4

Helistamisnupp

Valimisklahvistiku avamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles valik ja koputage seda.

3

Kui valimisklahvistik ei ilmu, koputage valikut .

Telefoninumbri valimine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles valik ja koputage seda.

3

Kui kuvatakse kõnelogi, puudutage valimisklahvistiku kuvamiseks ikooni .

4

Sisestage telefoninumber ja puudutage ikooni .

Kogemata sisestatud numbri kustutamiseks puudutage ikooni

.

Helistamine kiirvalimisfunktsiooni abil

1

Avage valimisklahvistik.

2

Sisestage tähed või numbrid, mis esinevad soovitud kontaktis. Iga tähe või numbri

sisestamisel kuvatakse võimalike vastete loend.

3

Koputage selle kontakti nime, kellele soovite helistada.

Helistamine rahvusvahelisel numbril

1

Avage valimisklahvistik.

2

Puudutage pikalt klahvi 0, kuni kuvatakse märk +.

3

Sisestage riigikood, suunakood (ilma numbri ees oleva nullita) ja telefoninumber

ning koputage ikooni .

75

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Avakuvale otsevalimisnumbrite lisamine

1

Puudutage pikalt kuva

Avakuva tühja ala, kuni seade vibreerib ja kuvatakse

kohandusmenüü.

2

Kohandusmenüüs koputage valikuid

Vidinad > Otseteed.

3

Sirvige rakenduste loendit ja valige

Otsevalik.

4

Valige kontakt ja number, mida soovite otsevalimisnumbrina kasutada.

Telefoninumbri kuvamine ja peitmine

Saate valida, kas helistamisel kuvatakse kõne vastuvõtja seadmes teie telefoninumber või

mitte.

Oma telefoninumbri kuvamine või peitmine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Kõne > Lisaseaded > Helistaja ID.