Sony Xperia Z5 Compact - Nutikas helistamine

background image

Nutikas helistamine

Kui lülitate sisse nutika helistamise funktsiooni, saate sissetulevaid kõnesid hallata ilma

ekraani puudutamata. Kui see on aktiveeritud, saate kõnesid hallata järgmiselt.

Vastamine: asetage seade kõrva juurde.

Keeldumine: raputage seadet.

Helina väljalülitamine: keerake seadme esikülg allapoole.

Nutika kõnehalduse sisselülitamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Kõne.

3

Koputage valikut

Nutikas kõnehaldus.

4

Lohistage liugur jaotises

Nutikas kõnehaldus paremale.