Sony Xperia Z5 Compact - Mobiilandmeside ühenduse jagamine

background image

Mobiilandmeside ühenduse jagamine

Teil on võimalik mobiilandmeside ühendust jagada teiste seadmetega järgmistel viisidel:

USB-lõastamine – jagage mobiilandmeside ühendust ühe arvutiga USB-kaabli abil;

Bluetooth®-lõastamine – jagage mobiilandmeside ühendust kuni nelja seadmega

Bluetooth®-ühenduse abil;

teisaldatav pääsupunkt – jagage mobiilandmeside ühendust korraga kuni 10 seadmega

(sh WPS-tehnoloogiat toetavad seadmed) Wi-Fi-ühenduse abil.

Andmesideühenduse jagamine USB-kaabli abil

1

Oma seadme ühendamiseks arvutiga kasutage seadmega komplektis olevat USB-

kaablit.

2

Koputage kuval

Avakuva valikut .

3

Otsige üles ja koputage

Seaded > Rohkem > Lõastamine ja teisaldatav

pääsupunkt.

4

Puudutage funktsiooni

USB-lõastamine liugurit, seejärel valige vajaduse korral OK.

Kui ühendus on loodud, siis kuvatakse olekuribal ikoon .

5

Andmeühenduse jagamise lõpetamiseks puudutage uuesti funktsiooni

USB-

lõastamine liugurit või ühendage USB-kaabel lahti.

Seadme andmesideühendust ja SD-mälukaarti ei saa ühel ja samal ajal USB-kaabli kaudu

jagada.

53

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Mobiilandmeside jagamine teise Bluetooth®-seadmega

1

Veenduge, et teie seade ja teine Bluetooth®-seade oleks seotud ning

mobiilandmeside oleks teie seadmes aktiveeritud.

2

Teie seade: Koputage kuval Avakuva valikut .

3

Otsige üles ja valige

Seaded > Rohkem > Lõastamine ja teisaldatav pääsupunkt

ning seejärel puudutage funktsiooni

Bluetoothi edasijagamine lubamiseks liugurit.

4

Bluetooth®-seade: Seadistage seade nii, et see looks võrguühenduse

Bluetooth®-ühenduse kaudu. Kui kasutate teise seadmena arvutit, uurige

seadistamise lõpuleviimiseks sellekohaseid juhiseid. Kui teine seade töötab

Android™-i operatsioonisüsteemiga, puudutage seotud seadme nime kõrval

olevat seadete ikooni. Selleks valige

Seaded > Bluetooth > Seotud seadmed ning

seejärel märkige ruut

Internetti juurdepääs.

5

Teie seade: Oodake, kuni olekuribal kuvatakse ikoon . See kuvatakse siis, kui

seadistamine on lõpule viidud.

6

Funktsiooni keelamiseks puudutage jaotise

Bluetoothi edasijagamine kõrval

olevat liugurit uuesti.

Funktsioon

Bluetoothi edasijagamine lülitatakse välja iga kord, kui oma seadme või

Bluetooth®-ühenduse välja lülitate.

Seadme kasutamine teisaldatava Wi-Fi-pääsupunktina

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja koputage

Seaded > Rohkem > Lõastamine ja teisaldatav

pääsupunkt.

3

Koputage valikut

Teisaldatava pääsupunkti sätted > Konfigureeri pääsupunkti.

4

Sisestage teave

Võrgu nimi (SSID) kohta.

5

Turbetüübi valimiseks puudutage välja

Turve. Vajaduse korral sisestage parool.

6

Koputage valikut

SALVESTA.

7

Koputage ikooni ja seejärel funktsiooni

Teisaldatav pääsupunkt lubamiseks

liugurit.

8

Vajaduse korral puudutage kinnitamiseks valikut

OK. Kui teisaldatav Wi-Fi-

pääsupunkt on aktiivne, kuvatakse olekuribal ikoon .

Mobiilandmeside ühenduse kasutuse lubamine WPS-toega seadmel

1

Veenduge, et teie seade toimiks teisaldatava pääsupunktina.

2

Puudutage kuval

Avakuva ikooni .

3

Otsige üles ja valige

Seaded > Rohkem > Lõastamine ja teisaldatav pääsupunkt

>

Teisaldatava pääsupunkti sätted.

4

Veenduge jaotises

Konfigureeri pääsupunkti, et teisaldatav pääsupunkt oleks

kaitstud parooliga.

5

Lubage režiim

Leitav, kui see on keelatud.

6

Puudutage valikut

WPS-nupp ja järgige juhiseid. Teine võimalus on valida >

WPS-i PIN-koodi kirje ning seejärel sisestada WPS-toega seadme kuvatav PIN-

kood.

Mobiilse pääsupunkti ümbernimetamine või turvamine

1

Koputage kuval Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja koputage

Seaded > Rohkem > Lõastamine ja teisaldatav

pääsupunkt.

3

Koputage valikut

Teisaldatava pääsupunkti sätted > Konfigureeri pääsupunkti.

4

Sisestage teave

Võrgu nimi (SSID) kohta.

5

Turbetüübi valimiseks puudutage välja

Turve.

6

Vajaduse korral sisestage parool.

7

Koputage valikut

SALVESTA.