Sony Xperia Z5 Compact - Kontaktide lisamine ja muutmine

background image

Kontaktide lisamine ja muutmine

Kontakti lisamine

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni ja seejärel ikooni .

2

Puudutage ikooni .

3

Kui olete oma kontaktid ühe või mitme kontoga sünkrooninud ja lisate kontakti

esimest korda, peate valima konto, millele soovite selle kontakti lisada. Puudutage

valikut

Telefoni kontaktkirje, kui soovite kontakti ainult seadmesse salvestatult

kasutada.

4

Sisestage või valige kontakti kohta soovitud teave.

5

Kui olete lõpetanud, puudutage valikut

SALVESTA.

Kui salvestate kontakti kontole, kuvatakse see konto järgmine kord kontakti lisamisel

salvestamise vaikekontona. Kui soovite muuta kontot, millele kontakt on salvestatud, peate

selle kontakti uuesti looma ja salvestama õigele kontole.

Kui lisate kontakti telefoninumbri ette plussmärgi ja riigi suunakoodi, pole vaja telefoninumbrit

mõnes välisriigis helistades täiendada.

Kontakti muutmine

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni ja seejärel ikooni .

2

Puudutage kontakti, mida soovite muuta, ja seejärel ikooni .

3

Muutke soovitud teavet.

4

Kui olete lõpetanud, puudutage valikut

SALVESTA.

Mõned sünkroonimisteenused ei luba kontakti andmeid muuta.

Kontakti pildi lisamine

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni ja seejärel ikooni .

2

Puudutage kontakti, mida soovite muuta, ja seejärel ikooni .

3

Puudutage ikooni , valige kontaktile pildi lisamise viis ning tehke soovitud

muudatused.

4

Pärast pildi lisamist puudutage valikut

SALVESTA.

Kontaktile on võimalik pilt lisada ka otse rakendusest

Album. Kui soovite lisada võrgukontole

salvestatud pilti, peate pildi esmalt alla laadima.

Kontakti helina isikupärastamine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut ja seejärel valikut .

2

Puudutage kontakti, mida soovite muuta, ja seejärel ikooni .

3

Koputage valikut >

Määra helin.

4

Valige loendist mõni helin või puudutage ikooni , et valida seadmesse

salvestatud muusikafail, ning seejärel puudutage valikut

VALMIS.

5

Koputage valikut

SALVESTA.

Kontakti kõikide kõnede saatmine kõneposti

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni ja seejärel ikooni .

2

Puudutage kontakti, mida soovite muuta, ja seejärel ikooni .

3

Puudutage ikooni ja täitke märkeruut

Kõik kõned kõneposti.

4

Kui olete lõpetanud, puudutage valikut

SALVESTA.

Telefoninumbri blokeerimine

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni ja seejärel ikooni .

2

Puudutage ikooni ja seejärel valikut

Numbrite blokeerimine.

3

Puudutage valikut

LISA NUMBER ning sisestage seejärel telefoninumber, millelt

tulevad kõned ja tekstsõnumid soovite blokeerida.

4

Puudutage valikut

BLOKEERI.

84

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Kontaktide kustutamine

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni ja seejärel ikooni .

2

Puudutage pikalt kontakti, mida soovite kustutada.

3

Mitme või kõikide kontaktide kustutamiseks märkige nende kontaktide kõrval

olevad ruudud.

4

Puudutage ikooni ja seejärel valikut

Kustuta kontakt.

5

Kinnitamiseks puudutage valikut

KUSTUTA.

Oma kontaktteabe muutmine

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni ja seejärel ikooni .

2

Puudutage valikut

MINA ja seejärel ikooni .

3

Sisestage uus teave või tehke soovitud muudatused.

4

Kui olete lõpetanud, puudutage valikut

SALVESTA.

Uue kontakti loomine tekstsõnumist

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni ja seejärel otsige üles ja puudutage ikooni .

2

Puudutage telefoninumbri kõrval olevat ikooni ja seejärel valikut

SALVESTA.

3

Valige olemasolev kontakt või puudutage valikut

Uue kontakti loomine.

4

Muutke kontakti teavet ja puudutage valikut

SALVESTA.