Sony Xperia Z5 Compact - Muusika kuulamine

background image

Muusika kuulamine

Oma lemmikmuusika ja -audioraamatute kuulamiseks kasutage rakendust Muusika.

1

Täisekraanmängija minimeerimine

2

Kõikide seadmesse salvestatud laulude hulgast otsimine

3

Praeguse esitusjärjekorra kuvamine

4

Menüüvalikute vaatamine

5

Plaadiümbris (kui on saadaval)

6

Laulu lisamine lemmikuks või lemmikute hulgast eemaldamine

7

Esitatava loo algusest möödunud aeg

8

Laulu lisamine esitusloendisse

9

Edenemisindikaator – lohistage või koputage seda, et kerida edasi või tagasi

10 Esitatava loo kogupikkus

11 Kõigi praeguses esitusjärjekorras olevate lugude kordusesitus

12 Koputage, et minna esitusjärjekorras järgmise loo juurde; puudutage pikalt, et praegu esitatavat lugu

edasi kerida

13 Loo esitamine või peatamine

14 Koputage, et minna esitusjärjekorras eelmise loo juurde, puudutage pikalt, et praegu esitatavat lugu

tagasi kerida

15 Praeguses esitusjärjekorras olevate lugude juhuesitus

96

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Muusika avakuva

1

Muusikamenüü avamiseks koputage vasakus ülanurgas valikut

2

Sisu vaatamiseks liikuge kerides üles- või allapoole

3

Muusikapala esitamine rakendusega Muusika

4

Laulude esitamine juhuesitusrežiimis

5

Naasmine muusikamängija kuvale

Laulu esitamine rakendusega Muusika

1

Koputage kuval

Avakuva valikut , seejärel leidke valik ja koputage seda.

2

Koputage valikut .

3

Valige muusikakategooria.

4

Laulu esitamiseks koputage seda.

Autorikaitsega üksuste esitamine ei pruugi olla võimalik. Veenduge, et teil on kasutatava sisu

jaoks vajalikud õigused.

Lauluga seotud teabe otsimine veebist

Kui rakenduses Muusika mängib mõni muusikapala, koputage plaadiümbrist ning

seejärel valikut

Lisateave.

Muusikapalaga seotud veebiressursid võivad sisaldada YouTube™-i videoid, laulusõnu ja

esitaja teavet Wikipedias.

Muusikateabe muutmine ja plaadiümbriste allalaadimine

1

Koputage rakenduses Muusika plaadiümbrise pilti ja seejärel valikut

Muusikateabe

muutmine.

2

Muutke andmeid soovi kohaselt.

3

Plaadiümbrise määramiseks või allalaadimiseks koputage ikooni ja seejärel

tehke valik.

4

Kui olete lõpetanud, koputage valikut

SALVESTA.

Muusika menüü seadetes saate plaadiümbrised määrata ka automaatselt allalaaditavaks.

Helitugevuse reguleerimine

Vajutage ülemist või alumist helitugevusklahvi.

Rakenduse Muusika minimeerimine

Loo esitamise ajal koputage valikut , et minna kuvale

Avakuva. Rakendus

Muusika jääb taustal mängima.

Taustal mängiva rakenduse Muusika avamine

Kui muusikapala esitatakse taustal, lohistage olekuriba allapoole ja koputage

rakendust Muusika.

Teise võimalusena koputage kuval

Avakuva valikut ja seejärel leidke ja koputage

ikooni .

97

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.