Sony Xperia Z5 Compact - Raadio kuulamine

background image

Raadio kuulamine

Seadme FM-raadio töötab nagu tavaline FM-raadio. Näiteks saate FM-raadiojaamu

otsida ja kuulata ning neid lemmikute hulka salvestada. Enne raadio kasutamist tuleb

seadmega ühendada juhtmega peakomplekt või kõrvaklapid. Peakomplekt või

kõrvaklapid toimivad antennina. Kui üks neist seadmetest on ühendatud, saate soovi

korral heli esitamiseks kasutada valjuhääldit.

1

Lemmikute loend

2

Raadio sisse-/väljalülitusnupp

3

Menüüvalikute kuvamine

4

Häälestatud sagedus

5

Raadiokanali salvestamine lemmikuna või lemmikute hulgast eemaldamine

6

Häälestusnupp

7

Sagedusriba – kanalite vahel liikumiseks lohistage vasakule või paremale

8

Raadiokanali otsimiseks sagedusribal edasi liikumine

9

Salvestatud lemmikkanal

10 Raadiokanali otsimiseks sagedusribal tagasi liikumine

FM-raadio kuulamine

1

Ühendage seadmega peakomplekt või kõrvaklapid.

2

Koputage kuval

Avakuva .

3

Leidke valik ja koputage seda. Jaamade sageduste ribal liikudes kuvatakse

saadaolevad raadiojaamad.

FM-raadio avamisel kuvatakse saadaolevad jaamad automaatselt. Kui jaama RDS-teave on

saadaval, kuvatakse see paar sekundit pärast jaama kuulamise alustamist.

Raadiokanalite vahel liikumine

Lohistage sagedusriba vasakule või paremale.

Teise võimalusena koputage kummalgi pool sagedusriba asuvaid nooli järgmise

selge raadiosignaali juurde liikumiseks.

101

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Uue kanalijaama otsimise käivitamine

1

Kui raadio on avatud, koputage valikut .

2

Koputage valikut

Otsi kanaleid. Raadio otsib kanaleid kogu sagedusribalt ja

märgib kõik saadaolevad kanalid.

Raadio heli ümberlülitamine valjuhääldisse

1

Kui raadio on avatud, vajutage .

2

Koputage

Esita kõlaris.

Heli tagasilülitamiseks juhtmega peakomplekti või kõrvaklappidesse vajutage klahvi ja

koputage valikul

Esita kõrvaklappides.

FM-raadios esitatava laulu tuvastamine TrackID™ abil

1

Kui teie seadme FM-raadios esitatakse laulu, koputage valikut ja seejärel valige

TrackID™.

2

Kui rakendus TrackID™ otsib laulu, siis kuvatakse edenemisnäidik. Kui

tuvastamine oli edukas, siis kuvatakse laulu otsimise tulemused või võimalike

tulemuste loend.

3

FM-raadiosse naasmiseks koputage valikut .

Rakendus TrackID™ ja teenus TrackID™ pole kõigis riikides või piirkondades ega ka kõigis

võrkudes või kõigi teenusepakkujate poolt toetatud.