Sony Xperia Z5 Compact - Mürafilter

background image

Mürafilter

Teie seade toetab mürafiltriga peakomplekti. Kui kasutate seadmega koos mürafiltriga

peakomplekti, on mürarikkas keskkonnas (nt bussis, rongis, lennukis) muusikat kuulates

helikvaliteet palju parem. Seda funktsiooni saate kasutada vaikse keskkonna loomiseks

õppimise, töötamise või lugemise ajal.

Optimaalse tulemuse tagamiseks on soovitatav kasutada Sony mürafiltriga peakomplekti.

Mürasummutusega peakomplekti kasutamine

1

Ühendage mürasummutusega peakomplekt seadmega.

2

Kuval

Avakuva valige > Seaded > Heli > Lisaseadme seaded >

Mürasummutus ning seejärel lubage liugurit puudutades funktsioon

Mürasummutus.

3

Puudutage valikut

Peakomplekti/kõrvaklapid ja valige oma peakomplekti/

kõrvaklappide tüüp.

4

Kui soovite, et funktsioon

Mürasummutus oleks lubatud ainult muusika või video

esitamise ajal või kui ekraan on aktiivne, puudutage režiimi

Energiasäästurežiim

lubamiseks vastavat liugurit.

5

Kui soovite, et funktsioon

Mürasummutus oleks lubatud seni, kuni peakomplekt

on ühendatud, puudutage režiimi

Energiasäästurežiim keelamiseks vastavat

liugurit.

Mürasummutusega peakomplekt ei pruugi ostmise ajal teie seadme komplektis sisalduda.

Kui mürasummutusega komplekt on teie seadmega ühendatud, saate funktsiooni

Mürasummutus lubada ka teavituspaani kaudu.

Seadete kohandamine mürakeskkonnale vastavaks

1

Veenduge, et mürasummutusega peakomplekt oleks seadmega ühendatud.

2

Puudutage kuval

Avakuva ikooni .

3

Otsige üles ja valige

Seaded > Heli > Lisaseadme seaded > Mürasummutus >

Mürakeskkond.

4

Valige sobiv mürakeskkonna tüüp ja puudutage valikut

OK.

67

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.