Sony Xperia Z5 Compact - Seadme kaitstuse tagamine

background image

Seadme kaitstuse tagamine

Teie seadmes on mitu turbelahendust, mis kaotamise või varguse puhuks on tungivalt

soovitatavad.
Need lahendused on järgmised.

Teil on võimalik määrata seadmele turvaline PIN-koodi, parooli või mustriga ekraanilukk,

mis takistab teistel inimestel juurdepääsu teie seadmele ega lase seda lähtestada.

Teil on võimalik lisada Google™-i konto, mis takistab teistel teie seadet kasutada, kui see

varastatakse või kui selle sisu kustutatakse.

Aktiveerige kas teenus Protection by my Xperia või Android™-seadme halduri

veebiteenus. Nende teenuste abil saate kadunud seadme asukoha eemalt tuvastada,

seadme lukustada või selle sisu kustutada.

Seadme omanikuõiguse kinnitamine

Mõni kaitsefunktsioon nõuab, et teeksite ekraani lukust lahti PIN-koodi, parooli, mustri või

oma Google™-i kontoteabe abil. Allpool on näited kaitsefunktsioonidest ja nõutavatest

andmetest.

Algseadete

taastamise kaitse

Enne kui saate algseaded taastada, peate ekraani avama.

Protection by my

Xperia

Kui lähtestasite seadme eemalt selle teenuse abil, peate sisestama

teenusega sidumiseks kasutatud Google™-i konto kasutajanime ja

parooli. Häälestustoimingu lõpuleviimiseks peab seadmel olema

Interneti-ühendus. Muidu ei saa te seadet pärast lähtestamist

kasutada.

Android™-seadme

haldur.

Kui lähtestasite seadme selle teenuse abil, peate sisestama Google™-

i konto kasutajanime ja parooli. Häälestustoimingu lõpuleviimiseks

peab seadmel olema Interneti-ühendus. Muidu ei saa te seadet pärast

lähtestamist kasutada.

Tarkvara

parandamine

Kui kasutate tarkvara parandamiseks tarkvara Xperia™ Companion,

palutakse teil pärast paranduse lõpuleviimist seadme käivitamisel

sisestada oma Google™-i konto kasutajanimi ja parool.

Android™-seadme halduri puhul tuleb sisestada Google™-i konto teave. See võib olla mis

tahes Google™-i konto, mille olete seadmes seadistanud. Kui teil pole häälestustoimingu ajal

võimalik nõutavat kontoteavet sisestada, ei saa te seadet üldse kasutada.