Sony Xperia Z5 Compact - Taaskäivitamine, lähtestamine ja parandamine

background image

Taaskäivitamine, lähtestamine ja parandamine

Te saate oma seadme sundida taaskäivituma või välja lülituma, kui see enam ei reageeri

või seda ei saa tavalisel moel taaskäivitada. Seadeid ega isiklikke andmeid ei kustutata.
Samuti saate taastada oma seadme algseaded. See toiming on mõnikord vajalik, kui teie

seade ei tööta enam korralikult. Pidage siiski meeles, et kui soovite olulisi andmeid alles

hoida, peate need andmed esmalt varundama mälukaardile või muule sisemälust

erinevale mäluseadmele. Lisateavet vaadake jaotisest

Sisu varundamine ja taastamine

lk 45.

145

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Kui seadme toide ei lülitu sisse või kui soovite tarkvara lähtestada, võite seadme

parandamiseks kasutada tarkvara Xperia™ Companion. Lisateavet tarkvara Xperia™

Companion kasutamise kohta vaadake jaotisest

Xperia™ Companion

lk 43.

Kui jagate seadet mitme kasutajaga, peate seadme algseadete taastamiseks võib-olla

omanikuna (s.t peamise kasutajana) sisse logima.

Seadme taaskäivitamine

Teie seade ei pruugi taaskäivituda, kui aku hakkab tühjaks saama. Ühendage oma seade

laadijaga ja proovige uuesti taaskäivitada.

1

Vajutage ja hoidke all toiteklahvi .

2

Avanevas menüüs puudutage valikut

Taaskäivitamine. Seade taaskäivitub

automaatselt.

Seadme sundsulgemine

1

Eemaldage SIM-kaardi ja mälukaardi kate.

2

Vajutage pliiatsi või mõne sarnase esemega nuppu OFF (väljalülitusnupp) ja hoidke

seda all, kuni seade sulgub.

Ärge kasutage liiga teravaid esemeid, mis võivad nuppu OFF (väljalülitusnupp) kahjustada.

Algseadete taastamine

Enne alustamist varundage seadme sisemällu salvestatud olulised andmed kindlasti

mälukaardile või muusse mittesisemällu. Algseadete taastamine kustutab seadme sisemälust

kõik andmed ja te ei pääse ühelgi oma krüptitud SD-kaardil olevatele failidele enam juurde.

Seadme püsivalt kahjustamise vältimiseks ärge taaskäivitage seadet taastamise ajal.

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Leidke ja koputage valikuid

Seaded > Varundamine ja lähtestamine >

Tehaseandmete lähtestam..

3

Koputage valikut

Lähtesta telefon.

4

Küsimisel joonistage ekraani avamismuster või sisestage ekraani avamisparool või

PIN-kood.

5

Koputage kinnitamiseks valikut

Kustuta kõik.

Algseadete taastamisel ei naase teie seade Android™ varasema versiooni juurde.

Kui olete unustanud oma ekraani avamisparooli, -mustri või PIN-koodi, saate tarkvara Xperia™

Companion parandusfunktsiooni abil turbekihi kustutada. Selle toimingu tegemiseks peate

sisestama oma Google'i konto sisselogimisandmed. Parandusfunktsiooni käitamisega installite

oma seadme tarkvara uuesti ja selle käigus võib osa teie isiklikke andmeid kaotsi minna.

Seadme tarkvara parandamine

Kui unustate ekraani avamise parooli, PIN-koodi või mustri, saate tarkvara Xperia™

Companion parandusfunktsiooni abil selle turvakihi kustutada. Selle toimingu tegemiseks

peate sisestama oma Google’i konto sisselogimisandmed. Parandusfunktsiooni

käitamise korral installite oma seadme tarkvara uuesti ja selle käigus võib osa teise

isiklikke andmeid kaotsi minna.
Kui te ei saa oma seadet enne tarkvaraparandust välja lülitada, tehke sundväljalülitus.

Kui saate Google™-i konto uue kasutajanime või parooli, ei pruugi 72 tunni jooksul võimalik

olla neid seadmesse sisselogimiseks või seadme taastamiseks kasutada.

146

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Seadme tarkvara parandamine rakenduse Xperia™ Companion abil

Enne tarkvara parandamist veenduge, et teaksite oma Google™-i konto kasutajanime ja

parooli. Olenevalt teie turbeseadetest peate need võib-olla sisestama, kui seadme pärast

tarkvara parandamist uuesti käivitate.

Kui teie seade näib olevat hangunud, taaskäivitub korduvalt või ei käivitu üldse pärast

Xperia™ tarkvara uuendamist või tarkvaraparandust või algseadete taastamist, tehke

seadmele sundväljalülitus ja seejärel lülitage see uuesti sisse. Kui probleem ei kao, tehke

seadmele sundväljalülitus ja tehke seejärel tarkvaraparandus allpool olevaid juhiseid

järgides.

1

Veenduge, et rakendus Xperia™ Companion oleks installitud teie PC- või Mac

®

-

arvutisse.

2

Avage arvutis tarkvara Xperia™ Companion ja klõpsake põhikuval valikut .

3

Järgige tarkvara taasinstallimiseks ja paranduse lõpuleviimiseks ekraanil

kuvatavaid juhtnööre.