Sony Xperia Z5 Compact - NFC

background image

NFC

NFC:llä (Near Field Communication eli lähiviestintä) voit jakaa dataa, kuten videoita, kuvia,

verkkosivujen osoitteita, musiikkitiedostoja ja yhteystietoja. NFC:llä voit myös lukea

tunnisteita, jotka antavat lisätietoja tuotteesta tai jotka aktivoivat laitteen toimintoja.
NFC on langaton tekniikka, jonka suurin kantomatka on yksi senttimertri, joten dataa

jakavia laitteita on pidettävä lähellä toisiaan. Ennen kuin voit käyttää NFC:tä, sinun täytyy

ottaa se käyttöön. Lisäksi laitteen näytön on oltava päällä.
NFC-tunnistusalue sijaitsee laitteen takaosassa. Pidä laitetta ja vastaanottavaa laitetta

vierekkäin siten, että NFC-alueet koskettavat toisiaan.

127

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

NFC ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Joillain sovelluksilla

voidaan ottaa käyttöön joitain NFC-toimintoja, vaikka laite on sammutettu. Ota huomioon, että

kaikki laitteet eivät tue tätä toimintoa.

NFC-toiminnon käyttöön ottaminen ja käytöstä poistaminen

1

Avaa

Aloitusnäyttö ja napauta .

2

Etsi ja napauta

Asetukset > Lisää.

3

Napauta

NFC-liukusäädintä.

Yhteystietojen jakaminen toisen laitteen kanssa NFC:llä

1

Varmista, että molempien laitteiden NFC-toiminto on käytössä ja että molemmat

näytöt ovat päällä ja lukitsemattomia.

2

Kun on auki

Aloitusnäyttö, voit tarkastella yhteystietoja napauttamalla ja

napauttamalla sitten .

3

Napauta jaettavaa yhteystietoa.

4

Pidä laitettasi ja vastaanottavaa laitetta vastakkain siten, että niiden NFC-

tunnistusalueet koskevat toisiaan. Kun laitteet ovat muodostaneet yhteyden,

yhteystiedon pikkukuva tulee näkyviin.

5

Aloita siirto napauttamalla pikkukuvaa.

6

Kun siirto on suoritettu, yhteystiedot tallennetaan vastaanottavaan laitteeseen ja

näytetään sen näytössä.

Musiikkitiedoston jakaminen toisen laitteen kanssa NFC:n avulla

1

Varmista, että sekä laitteesi että vastaanottavan laitteen NFC-toiminto on päällä ja

että molempien laitteiden näytöt ovat päällä ja lukitsemattomia.

2

Voit avata Musiikki-sovelluksen napauttamalla ja napauttamalla sitten .

3

Valitse musiikkiluokka ja selaa jaettavan kappaleen kohdalle.

4

Toista kappale napauttamalla sitä. Voit keskeyttää kappaleen napauttamalla .

Siirto toimii riippumatta siitä, toistetaanko kappaletta vai onko sen toisto on

keskeytetty.

5

Varmista, että kappale näytetään koko näytöllä.

6

Pidä laitettasi ja vastaanottavaa laitetta vastakkain siten, että niiden NFC-

tunnistusalueet koskevat toisiaan. Kun laitteet ovat muodostaneet yhteyden,

kappaleen pikkukuva tulee näkyviin.

7

Aloita siirto napauttamalla pikkukuvaa.

8

Kun siirto on valmis, musiikkitiedosto tallennetaan vastaanottavaan laitteeseen.

9

Jos haluat näyttää musiikkitiedoston, avaa ilmoituspaneeli kaksoisnapauttamalla

tilariviä ja napauta sitten

Sisältö jaettu.

128

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Valokuvan tai videon jakaminen toisen laitteen kanssa NFC:llä

1

Varmista, että molempien laitteiden NFC-toiminto on käytössä ja että molemmat

näytöt ovat päällä ja lukitsemattomia.

2

Jos haluat katsoa oman laitteesi kuvia ja videoita, avaa

Aloitusnäyttö ja napauta

sitten >

Albumi.

3

Napauta jaettavaa valokuvaa tai videota.

4

Pidä laitettasi ja vastaanottavaa laitetta vastakkain siten, että niiden NFC-

tunnistusalueet koskevat toisiaan. Kun laitteet muodostavat yhteyden, näyttöön

tulee valokuvan tai videon pikkukuvake.

5

Aloita siirto napauttamalla pikkukuvaa.

6

Kun siirto on suoritettu, valokuva tai video tallennetaan vastaanottavaan

laitteeseen.

Verkko-osoitteen jakaminen toisen laitteen kanssa NFC:llä

1

Varmista, että molempien laitteiden NFC-toiminto on käytössä ja että molemmat

näytöt ovat päällä ja lukitsemattomia.

2

Avaa

Aloitusnäyttö ja napauta .

3

Avaa selain etsimällä ja napauttamalla .

4

Lataa jaettava verkkosivu.

5

Pidä laitettasi ja vastaanottavaa laitetta vastakkain siten, että niiden NFC-

tunnistusalueet koskevat toisiaan. Kun laitteet ovat muodostaneet yhteyden,

verkkosivun pikkukuva tulee näkyviin.

6

Aloita siirto napauttamalla pikkukuvaa.

7

Kun siirto on suoritettu, verkkosivu näytetään vastaanottavan laitteen näytössä.

NFC-tunnisteiden lukeminen

Laite voi lukea erilaisia NFC-tunnisteita, joista saat lisätietoja, esimerkiksi verkko-

osoitteita. Laite voi esimerkiksi lukea upotettuja tunnisteita julisteesta, mainostaululta tai

tuotteen vierestä kaupassa.

NFC-tunnisteen lukeminen

1

Varmista, että laitteen NFC-toiminto on käytössä ja että näyttö on käytössä ja

lukitsematon.

2

Aseta laite tunnisteen päälle siten, että puhelimen NFC-alue koskettaa sitä. Laite

lukee tunnisteen ja näyttää keräämänsä sisällön. Avaa tunniste napauttamalla sen

sisältöä.

Yhdistäminen NFC-yhteensopivaan laitteeseen

Voit yhdistää laitteen toisiin Sonyn valmistamiin NFC-laitteisiin, kuten kaiuttimiin tai

kuulokkeisiin. Kun muodostat tällaisen yhteyden, saat lisätietoja yhteensopivan laitteen

käyttöoppaasta.

Jotta yhteys toimisi, molempien laitteiden Wi-Fi- tai Bluetooth®-toiminnon täytyy olla käytössä.