Sony Xperia Z5 Compact - Radion ääniasetukset

background image

Radion ääniasetukset

Vaihtaminen mono- ja stereotilan välillä

1

Kun radio on auki, paina .

2

Napauta

Ota stereoääni käyttöön.

3

Voit kuunnella radiota taas monoäänitilassa painamalla ja napauttamalla

Pakota

monoääni.

Radioalueen valinta

1

Kun radio on auki, paina .

2

Napauta

Aseta radioalue.

3

Valitse vaihtoehto.

102

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.