Sony Xperia Z5 Compact - Puhelulokin käyttäminen

background image

Puhelulokin käyttäminen

Puheluloki sisältää vastaamattomat puhelut , vastatut puhelut ja soitetut puhelut .

Puhelulokin avaaminen

1

Kun Aloitusnäyttö on auki, napauta .

2

Etsi ja napauta sitä.

Vastaamatta jääneiden puheluiden näyttäminen

1

Jos et ole vastannut puheluun, tulee näkyviin tilariville. Vedä tilariviä alaspäin.

2

Napauta

Vastaamaton puhelu.

78

Tämä on julkaisun Internet-versio. © Tulostus sallittu vain yksityiskäyttöön.

background image

Puhelulokissa olevaan numeroon soittaminen

1

Avaa

Aloitusnäyttö ja napauta .

2

Etsi ja napauta sitä. Puheluloki tulee näkyviin.

3

Voit soittaa numeroon suoraan puhelulokista napauttamalla numeron vierestä .

Voit muokata numeroa ennen soittamista napauttamalla numeroa pitkään ja

napauttamalla sitten

Muokkaa numeroa ennen soittoa.

Puhelulokissa olevan numeron lisääminen yhteystietoihin

1

Avaa

Aloitusnäyttö ja napauta .

2

Etsi ja napauta sitä.

3

Napauta puhelulokissa näkyvää numeroa ja napauta sitten

Luo uusi yhteystieto tai

Lisää yhteystietoihin.

4

Muokkaa yhteystiedon tietoja ja napauta sitten

TALLENNA.

Puhelulokiasetusten tarkasteleminen

1

Avaa

Aloitusnäyttö ja napauta .

2

Etsi ja napauta sitä.

3

Napauta .

Voit käyttää myös yleisiä puheluasetuksia yllä olevien ohjeiden avulla.