Sony Xperia Z5 Compact - Dijeljenje i organiziranje fotografija i videozapisa

background image

Dijeljenje i organiziranje fotografija i videozapisa

Fotografije i videozapise koje ste spremili na uređaju možete dijeliti. Možete ih i

organizirati na razne načine. Možete, primjerice, raditi na fotografijama u grupama, brisati

fotografije i povezivati ih s kontaktima. Ako ste na uređaj spremili mnogo fotografija,

preporučujemo vam da ih redovito prenosite na računalo ili vanjski uređaj za pohranu da

biste spriječili nepredvidljivi gubitak podataka. Na taj ćete način i osloboditi prostor na

uređaju. Pročitajte odjeljak

Upravljanje datotekama putem računala

na stranici 44.

Stavke zaštićene autorskim pravima možda nećete moći kopirati, slati ni prenositi. Neke se pak

stavke neće moći poslati ako je veličina datoteke prevelika.

Dijeljenje fotografije ili videozapisa

1

U Albumu pronađite i dotaknite fotografiju ili videozapis koji želite dijeliti.

2

Dotaknite zaslon da bi se prikazale alatne trake, a zatim .

3

Dotaknite aplikaciju koju želite koristiti za dijeljenje fotografije, a zatim slijedite

upute za slanje.

Postavljanje fotografije kao slike kontakta

1

Kada pregledavate fotografiju, dotaknite zaslon da bi se prikazale alatne trake, a

zatim dotaknite >

Koristi kao > Fotografija kontakta.

2

Odaberite kontakt, potom uredite fotografiju po želji.

3

Dotaknite

SPREMI.

Korištenje fotografije kao pozadine

1

Kada pregledavate fotografiju, dotaknite zaslon da bi se prikazale alatne trake, a

zatim dotaknite >

Koristi kao > Pozadina.

2

Slijedite upute na zaslonu.

Rotiranje fotografije

1

Dok gledate fotografiju, dotaknite zaslon da bi se prikazale alatne trake, a zatim

dotaknite .

2

Dotaknite

Rotiraj, a zatim odaberite opciju. Fotografija se sprema u novoj

orijentaciji.

Brisanje fotografije ili videozapisa

1

Uz prikazanu fotografiju dotaknite zaslon da bi se prikazale alatne trake, a zatim

dotaknite .

2

Dotaknite

IZBRIŠI.

116

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Rad s grupama fotografija ili videozapisa u aplikaciji Album

1

Kada pregledavate minijature fotografija i videozapisa u Albumu, dodirnite i držite

stavku dok je ne označite.

2

Dotaknite stavke s kojima želite raditi da biste ih odabrali. Ako želite odabrati sve

stavke, dotaknite , a zatim

Odaberi sve.

3

Da biste radili s odabranim stavkama, koristite alate na alatnoj traci.