Sony Xperia Z5 Compact - Prikaz fotografija na zemljovidu

background image

Prikaz fotografija na zemljovidu ili globusu

5

Prikaz svih fotografija i videozapisa snimljenih kamerom uređaja uz korištenje posebnih efekata

6

Prikaz svih fotografija i videozapisa spremljenih u različite mape na uređaju

7

Prikaz svih fotografija s licima

8

Prikaz fotografija i videozapisa na drugim uređajima u istoj mreži

9

Otvaranje izbornika s postavkama za aplikaciju Album

10 Otvaranje web-podrške

11 Prikaz fotografija s internetskih usluga

Prikaz fotografija s internetskih servisa u aplikaciji Album

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Album, a zatim dotaknite .

3

Dotaknite željeni internetski servis, a zatim slijedite upute na zaslonu da biste

započeli s radom. Prikazat će se svi dostupni internetski albumi koje ste prenijeli

na servis.

4

Dotaknite bilo koji album da biste pogledali njegov sadržaj, a zatim neku fotografiju

u njemu.

5

Kvrcnite ulijevo da bi vam se prikazala sljedeća fotografija ili videozapis. Kvrcnite

udesno bis vam se prikazala prethodna fotografija ili videozapis.

Prikaz fotografija na zemljovidu

Dodavanje podataka o lokaciji uz fotografije naziva se i geooznačavanje. Možete prikazati

i označiti svoje fotografije na zemljovidu te prijateljima i obitelji pokazati gdje ste se nalazili

119

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

kada ste snimili određenu fotografiju. Dodatne informacije potražite u odjeljku

Spremanje

geografske lokacije fotografije

na stranici 107.

1

Pogledajte fotografije kojima su pridružene geooznake na karti svijeta

2

Potražite lokacije na zemljovidu

3

Prikaz opcija izbornika

4

Dvaput dotaknite da biste povećali razinu zumiranja. Približite prste da biste smanjili razinu zumiranja.

Povucite da biste pogledali druge dijelove zemljovida

5

Grupa fotografija ili videozapisa s geooznakama za istu lokaciju

6

Minijature odabrane grupe fotografija ili videozapisa. Dotaknite stavku da bi se prikazala preko cijelog

zaslona

Dodavanje i uređivanje geooznake na fotografiji

1

Dok gledate fotografiju, dotaknite zaslon da bi se prikazale alatne trake.

2

Dotaknite , a zatim

Dodaj geooznaku ili Uredi geooznaku da biste otvorili zaslon

zemljovida.

3

Dotaknite zemljovid da biste postavili lokaciju fotografije.

4

Da biste ponovno postavili lokaciju fotografije, dotaknite novu lokaciju na

zemljovidu.

5

Kada završite, dotaknite

U redu.

Ako ste uključili otkrivanje lokacije i aktivirali geooznačavanje na fotoaparatu, možete izravno

označiti fotografije da biste ih poslije mogli pogledati na zemljovidu.

Prikaz fotografija s geooznakama na zemljovidu

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Album.

3

Dotaknite , a zatim

Mjesta.

4

Dotaknite fotografiju koju želite pogledati na zemljovidu.

Ako je nekoliko fotografija snimljeno na istoj lokaciji, samo će se jedna prikazivati na

zemljovidu. Ukupan broj fotografija prikazuje se u gornjem desnom kutu, primjerice . Da

biste pogledali sve fotografije u toj grupi, dotaknite naslovnu fotografiju, a zatim jednu od

minijatura pri dnu zaslona.

Prikaz fotografija s geooznakama na globusu

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Album.

3

Dotaknite , a zatim

Mjesta > .

4

Dotaknite fotografiju koju želite vidjeti na globusu.

Promjena geooznake fotografije

1

Kada fotografiju pregledavate na zemljovidu u Albumu, dodirnite i držite fotografiju

dok njezin okvir ne poplavi, a zatim dotaknite željeno mjesto na zemljovidu.

2

Dotaknite

U redu.

120

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Promjena prikaza zemljovida

Prilikom prikaza zemljovida u aplikaciji Album dotaknite , a zatim se prebacite na

Klasični

prikaz ili Satelitski prikaz.

121

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.