Sony Xperia Z5 Compact - Sigurnosno kopiranje kontakata

background image

Sigurnosno kopiranje kontakata

Da biste izradili sigurnosnu kopiju kontakata, možete koristiti internu memoriju,

memorijsku karticu ili SIM karticu. Dodatne informacije o vraćanju kontakata na uređaj

potražite u odjeljku

Prijenos kontakata

na stranici 85.

Izvoz svih kontakata na memorijsku karticu

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite , a zatim .

2

Pritisnite , a zatim dotaknite

Uvoz/izvoz > Izvoz na SD karticu ili u internu

memoriju (.vcf datoteka).

3

Dotaknite >

SD kartica.

4

Dotaknite

SPREMI.

Izvoz kontakata na SIM karticu

Prilikom izvoza kontakata na SIM karticu možda se neće izvesti svi podaci. Razlog su

memorijska ograničenja na SIM karticama.

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite , a zatim .

2

Dotaknite >

Uvoz/izvoz.

3

Dotaknite

Izvoz na SIM karticu.

4

Dotaknite

U redu.

Izvoz svih kontakata na unutarnji uređaj za pohranu

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite , a zatim .

2

Pritisnite , a zatim dotaknite

Uvoz/izvoz > Izvoz na SD karticu ili u internu

memoriju (.vcf datoteka).

3

Dotaknite >

Pokaži internu pohranu.

4

Dotaknite , a zatim broj modela uređaja pokraj .

5

Odaberite odredišnu mapu ili jednostavno dotaknite

SPREMI.

88

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.