Sony Xperia Z5 Compact - Slanje kontaktnih informacija

background image

Slanje kontaktnih informacija

Slanje posjetnice

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite , a zatim .

2

Dotaknite

JA.

3

Dotaknite , a zatim

Dijeli.

4

Odaberite dostupan način prijenosa i slijedite upute na zaslonu.

Slanje kontakta

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite , a zatim .

2

Dotaknite kontakt čije detalje želite poslati.

3

Dotaknite , a zatim

Dijeli.

4

Odaberite dostupan način prijenosa i slijedite upute na zaslonu.

Slanje nekoliko kontakata odjednom

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite , a zatim .

2

Dodirnite i držite kontakt, a zatim potvrdite ili poništite potvrdne okvire uz kontakte

koji želite dijeliti.

3

Dotaknite , a zatim

Dijeli.

4

Odaberite dostupan način prijenosa i slijedite upute na zaslonu.

Slanje svih kontakata

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite , a zatim .

2

Pritisnite , a zatim dotaknite

Uvoz/izvoz > Podijeli sve kontakte da biste pokrenuli

izvoz svih kontakata.

3

Traku stanja povucite prema dolje. Kada izvoz završi, dotaknite obavijest.

4

Odaberite dostupan način prijenosa i slijedite upute na zaslonu.