Sony Xperia Z5 Compact - Više poziva

background image

Više poziva

Ako ste aktivirali čekanje poziva, možete rukovati nekolicinom poziva istovremeno. Ako je

ta značajka aktivirana, zvučnim ćete signalom biti obaviješteni ako primite drugi poziv.

Mobilni podaci nisu dostupni tijekom poziva. Aplikacije za, primjerice, e-poštu, internet i

društvene mreže funkcionirat će ako se povežete s Wi-Fi mrežom.

Aktivacija ili deaktivacija poziva na čekanju

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Poziv > Dodatne postavke.

3

Da biste aktivirali ili deaktivirali poziv na čekanju, dotaknite

Poziv na čekanju.

Odgovaranje na drugi poziv i stavljanje aktivnog poziva na čekanje

1

Ako tijekom poziva čujete ponavljajuće zvučne signale, povucite simbol udesno.

2

Dotaknite

Stavi poziv na čekanje.

Odbijanje drugog poziva

Kada tijekom poziva začujete zvučne signale koji se ponavljaju, povucite ulijevo.

80

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Za upućivanje drugog poziva

1

Tijekom poziva dotaknite . Prikazuje se zapisnik poziva.

2

Dotaknite da bi vam se prikazala tipkovnica za biranje broja.

3

Unesite broj primatelja i dotaknite . Prvi je poziv stavljen na čekanje.

Prebacivanje s jednog poziva na drugi

Da biste se prebacili na drugi poziv, a trenutni stavili na čekanje, dotaknite

Na

čekanju.