Sony Xperia Z5 Compact - Google Maps™‎ i navigacija

background image

Google Maps™ i navigacija

Aplikacija Google Maps™ omogućuje praćenje trenutne lokacije, uvid u stanje u prometu

u stvarnom vremenu i primanje detaljnih uputa za dolazak do odredišta.
Za korištenje aplikacije Google Maps™ u mrežnom načinu rada potrebna je internetska

veza. Kada uređaj povežete s internetom, naplaćuju se naknade za korištenje

podatkovne veze. Detaljnije informacije o korištenju aplikacije potražite tako da posjetite

adresu http://support.google.com i kliknete poveznicu "Karte za mobilne uređaje".

Aplikacija Google Maps™ možda nije dostupna na svim tržištima ni u svim državama i

regijama.

Korištenje usluge Google Maps™

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Google > Karte.