Sony Xperia Z5 Compact - Sat

background image

Sat

Možete postaviti jedan alarm ili nekoliko njih i koristiti bilo koju zvukovnu datoteku

spremljenu u uređaju kao zvuk alarma. Alarm se ne aktivira ako je uređaj isključen.
Prikazani format vremena alarma jednak je formatu odabranom za općenite postavke

vremena, na primjer 12-satni ili 24-satni format.

1

Pristup kartici alarma

2

Pristup kartici svjetskog sata

3

Pristup kartici štoperice

4

Pristup kartici mjerača vremena

5

Prikaz opcija za trenutnu karticu

6

Otvaranje postavki datuma i vremena

7

Uključivanje i isključivanje alarma

8

Dodavanje novog alarma

141

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Postavljanje novog alarma

1

Na početnom zaslonu dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Sat.

3

Dotaknite .

4

Dotaknite

Vrijeme i odaberite željenu vrijednost.

5

Dotaknite

U redu.

6

Po želji izmijenite ostale postavke alarma.

7

Dotaknite

Spremi.

Odgađanje alarma kad se oglasi

Dotaknite

Odgodi.

Isključivanje alarma kad se oglasi

Povucite udesno.

Da biste isključili odgođeni alarm, dvaput dotaknite traku stanja da biste otvorili odjeljak za

obavijesti, a zatim dotaknite .

Uređivanje postojećeg alarma

1

Pronađite i dotaknite

Sat, a zatim alarm koji želite urediti.

2

Unesite željene promjene.

3

Dotaknite

Spremi.

Uključivanje i isključivanje alarma

Pronađite i dotaknite

Sat, a zatim klizač za alarm koji želite uključiti ili isključiti.

Brisanje alarma

1

Pronađite i dotaknite

Sat, a zatim dodirnite i držite alarm koji želite izbrisati.

2

Dotaknite

Izbriši alarm, a zatim Da.

Postavljanje zvuka alarma

1

Pronađite i dotaknite

Sat, a zatim alarm koji želite urediti.

2

Dotaknite

Zvuk alarma i odaberite neku opciju ili dotaknite i odaberite glazbenu

datoteku.

3

Dotaknite

Gotovo, a zatim Spremi.

Dodatne informacije o prilagodbi razina glasnoće alarma potražite u odjeljku

Postavka

glasnoće

na stranici 60.

Prilagodba glasnoće alarma

1

Pronađite i dotaknite

Sat, a zatim alarm koji želite urediti.

2

Klizač za glasnoću u odjeljku

Glasnoća alarma povucite na željeni položaj.

3

Dotaknite

Spremi.

Postavljanje ponavljajućeg alarma

1

Pronađite i dotaknite

Sat, a zatim alarm koji želite urediti.

2

Dotaknite

Ponovi.

3

Potvrdite okvire za željene dane pa dotaknite

U redu.

4

Dotaknite

Spremi.

Aktivacija funkcije vibriranja za alarm

1

Pronađite i dotaknite

Sat, a zatim alarm koji želite urediti.

2

Dotaknite klizač

Vibracija da biste omogućili ili onemogućili tu funkciju.

3

Dotaknite

Spremi.

142

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Postavljanje funkcije bočnih tipki

1

Pronađite i dotaknite

Sat, a zatim odaberite alarm koji želite urediti.

2

Dotaknite

Ponašanje bočnih tipki, a zatim odaberite željenu funkciju bočnih tipki

kada ih pritisnete tijekom alarma.

3

Dotaknite

Spremi.

143

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.