Sony Xperia Z5 Compact - Uređivanje teksta

background image

Uređivanje teksta

Možete odabrati, izrezati, kopirati i zalijepiti tekst kako pišete. Opcijama uređenja možete

pristupiti dvostrukum doticanjem unijetog teksta. Opcije uređenja potom postaju

dostupne preko programske trake.

Traka za uređivanje teksta

Kada tekst odaberete tako da dvaput dotaknete riječ, pojavit će se traka za uređivanje s

nekoliko dostupnih alata:

Izreži

Kopiraj

Zalijepi

Dijeli

Odaberi sve

Pomoć

Opcija

Zalijepi prikazuje se samo kada je u međuspremniku pohranjen tekst.

Za odabir teksta

1

Upišite tekst, potom dvaput dotaknite tekst. Riječ koju dotaknete bit će istaknuta

jezičcima s obje strane.

2

Povlačite jezičce ulijevo ili udesno kako biste odabrali više teksta.

Za uređivanje teksta

1

Unesite tekst, potom dvaput dotaknite unijeti tekst kako bi se pojavila aplikacijska

traka.

2

Odaberite tekst koji želite urediti, a zatim koristite programsku traku kako biste

izvršili željene promjene.

Za korištenje funkcije povećala

Kada upišete tekst, dotaknite i držite tekstno polje za prikaz uvećanog teksta i

postavite pokazivač gdje želite unutar tekstnog polja.

73

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.