Sony Xperia Z5 Compact - A képernyő zárolása

background image

A képernyő zárolása

Az Ujjlenyomat funkció nem érhető el az Egyesült Államokban.

Számos képernyőzárolási lehetőség létezik. Az egyes zárolási típusok biztonsági szintje a

leggyengébbtől a legerősebbig tartó sorrendben alább látható:

Csúsztatás – nincs védelem, de gyorsan hozzáférhet a kezdőképernyőhöz.

Minta – a készülék zárolásának feloldása egy egyszerű minta megrajzolásával.

PIN-kód – a készülék zárolásának feloldása egy legalább négy számjegyből álló PIN-kód

megadásával.

Jelszó – a készülék zárolásának feloldása egy alfanumerikus jelszó megadásával.

Ujjlenyomat – a készülék zárolásának feloldása regisztrált ujjának a bekapcsológombra

helyezésével.

12

Ez a kiadvány internetes változata. © Csak magáncélú felhasználásra nyomtatható ki.

background image

Nagyon fontos, hogy ne felejtse el a képernyőzár-feloldási mintát, a PIN-kódot vagy a

jelszót. Ha elfelejti, lehet, hogy nem tud majd fontos adatokat, például névjegyeket és

üzeneteket visszaállítani. Ha beállított egy Microsoft® Exchange ActiveSync®- (EAS-)

fiókot az Xperia™ készülékén, az EAS biztonsági beállításai a képernyőzárolás típusát

kizárólag PIN-kódra vagy jelszóra korlátozhatják. Ez akkor fordul elő, ha a hálózati

rendszergazda vállalati biztonsági okokból az összes EAS-fiókhoz egy képernyőzárolási

típust ad meg. Vállalata vagy szervezete hálózati rendszergazdáját megkeresve

ellenőrizze, hogy milyen hálózati biztonsági házirendek érvényesek a mobilkészülékekhez.

Az Ujjlenyomat funkció nem érhető el az Egyesült Államokban.

Az egyes képernyőzárolási típusok további beállításaihoz koppintson a ikonra a

Képernyőzár mellett.

Képernyőzárolási minta létrehozása

1.

A

Kezdőképernyőn koppintson az ikonra.

2.

Keresse meg a

Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Képernyőzár > Minta

beállítást, és koppintson rá.

3.

Kövesse a készüléken látható utasításokat.

Ha egymás után ötször helytelen zárolási mintát ad meg, az újbóli próbálkozás előtt 30

másodpercig várnia kell.

A képernyőzárolás típusának módosítása

1.

A

Kezdőképernyőn koppintson az ikonra.

2.

Keresse meg a

Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Képernyőzár

beállítást, és koppintson rá.

3.

Kövesse a készüléken látható utasításokat.

A képernyőzár-feloldási minta módosítása

1.

A

Kezdőképernyőn koppintson az ikonra.

2.

Keresse meg a

Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Képernyőzár

beállítást, és koppintson rá.

3.

Rajzolja meg a képernyőzár-feloldási mintát.

4.

Koppintson a

Minta elemre, és kövesse a készüléken olvasható utasításokat.

Képernyőzárolási PIN-kód létrehozása

1.

A

Kezdőképernyőn koppintson az ikonra.

2.

Keresse meg a

Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Képernyőzár > PIN-

kód beállítást, és koppintson rá.

3.

Írjon be egy számokból álló PIN-kódot, majd koppintson a

Folytatás elemre.

4.

Ismételten beírva erősítse meg a PIN-kódot, és koppintson az

OK gombra.

Képernyőzárolási jelszó létrehozása

1.

A

Kezdőképernyőn koppintson az ikonra.

2.

Keresse meg a

Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Képernyőzár > Jelszó

beállítást, és koppintson rá.

3.

Kövesse a készüléken látható utasításokat.

A Feloldás csúsztatással funkció aktiválása

1.

A

Kezdőképernyőn koppintson az ikonra.

2.

Keresse meg a

Beállítások > Képernyőzár és biztonság > Képernyőzár

beállítást, és koppintson rá.

3.

Rajzolja le a képernyőzár-feloldási mintát, illetve adja meg a PIN-kódot vagy a

jelszót, attól függően, hogy melyik képernyőzárolási típus van engedélyezve.

4.

Koppintson a

Gyors csúsztatás elemre, majd az IGEN, ELTÁVOLÍTÁS

parancsra.

Feloldás ujjlenyomattal

Az Ujjlenyomat funkció nem érhető el az Egyesült Államokban.

13

Ez a kiadvány internetes változata. © Csak magáncélú felhasználásra nyomtatható ki.

background image

Ujjlenyomata segítségével gyorsan feloldhatja készüléke zárolását. A funkció