Sony Xperia Z5 Compact - Koreksi werna

background image

Koreksi werna

Setelan Koreksi werna ngowahi kepriye werna ditudhuhake ing layar kanggo pangguna

sing wuta werna utawa nduweni pakewuh mbedhakake ing antarane werna.

Nguripake koreksi Werna

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Aksesibilitas > Koreksi werna.

3

Tutul tombol urip-mati.

4

Tutul

Mode koreksi, banjur pilih sensivitas werna sing cocog.

Koreksi werna iku fitur eksperimental lan bisa mengaruhi performa piranti.

143

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.