Sony Xperia Z5 Compact - Wiraga panggedhen

background image

Wiraga panggedhen

Wiraga panggedhen ngidinake sampeyan nggedhekake bageyane layar kanthi nutul

kaping telu ing daerah layar demek kanthi urut.

Ngaktifake utawa mateni Obahan penggedhen

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Aksesibilitas > Obahan panggedhen.

3

Tutul panggeser ing

Obahan panggedhen.

Nggedhekake area lan geser nglintasi layar

1

Pesthekake yen

Obahan panggedhen diaktifake.

2

Kanggo nggedhekake sawijining bageyan, tutulen kaping telu.

3

Pindhahen bageyan kanthi nyeret karo loro utawa akeh driji.

4

Kanggo metu saka mode atur ukuran, tutul bageyan kasebut kaping telu maneh.

Karo aplikasi tartamtu, sampeyan uga bisa zoom gedhe utawa cilik kanthi njiwit sawijining

bageyan.