Sony Xperia Z5 Compact - Nyiyapake email

background image

Nyiyapake email

Gunakake aplikasi email ing piranti kanggo ngirim lan nampa pesen email liwat akun

email. Sampeyan bisa nduweni siji utawa akeh akun email bebarengan, kalebu akun

perusahaan Microsoft Exchange ActiveSync.

Nyetel wiwitan akun email

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Email.

3

Tututi patunjuk sing muncul ing layar kanggo ngrampungake nyetel wiwitan.

Kanggo sawetara layanan email, sampeyan bisa uga kudu ngubungi panyadhiya layanan

kanggo informasi bab setelan rinci akun email.

Nambahake akun email tambahan

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Email.

3

Tutul , banjur tutul

Setelan > Tambah akun.

4

Tututi patunjuk ing layar. Yen setelan akun email ora bisa diundhuh kanthi

otomatis, rampungake setelan wiwitan kanthi manual.

5

Yen wis rampung, tutul

SABANJURE.