Sony Xperia Z5 Compact - Milih jaringan seluler

background image

Milih jaringan seluler

Piranti kanthi otomatis nggenti saka antarane jaringan seluler gumantung ing jaringan

seluler apa sing kasadhiya ing wilayah kasebut. Sampeyan uga bisa kanthi manual nyetel

piranti kanggo ngakses mode jaringan seluler tartamtu, contone, WCDMA utawa GSM.

55

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Lambang status sing beda ditampilake ing garis status gumantung jinis utawa mode

jaringan sing sampeyan gawe nyambung. Deleng

Lambang status

ing kaca 35 kanggo

ndeleng kepriye katone lambang status sing beda.

Milih mode jaringan

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Liyane > Jaringan mobile.

3

Tutul

Jinis jaringan sing luwih disenengi, banjur pilih mode jaringan.

Milih jaringan liya kanthi manual

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Liyane > Jaringan mobile > Operator jaringan.

3

Tutul

Mode tlusuran, banjur pilih Manual.

4

Pilih jaringan.

Yen milih jaringan kanthi manual, piranti ora bakal nlusuri jaringan liya, senajan sampeyan

pindhah menyang sanjabane jangkoan jaringan sing dipilih kanthi manual mau.

Ngaktifake pilihan jaringan otomatis

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Liyane > Jaringan mobile > Operator jaringan.

3

Tutul

Mode tlusuran, banjur pilih Otomatis.