Sony Xperia Z5 Compact - Nganggo bareng sambungan data seluler

background image

Nganggo bareng sambungan data seluler

Sampeyan bisa nganggo bareng sambungan data seluler karo piranti liya ing sawetara

cara:

Tambatan USB – nganggo bareng sambungan data seluler karo siji komputer nganggo

kabel USB.

Tambatan Bluetooth® – nganggo bareng sambungan data seluler nganti patang piranti

liyane liwat Bluetooth®.

Hotspot portabel – nganggo bareng sambungan data seluler kanthi bareng nganti 10

piranti liyane liwat Wi-Fi, kalebu piranti sing ndhukung teknologi WPS.

Anggo bareng sambungan data nggunakake kabel USB

1

Nggunakake kabel USB sing disedhiyakake bareng karo telpon, sambung piranti

menyang komputer.

2

Saka

Layar Ngarep, tutul .

3

Golek banjur tutul

Setelan > Liyane > Sambung jaringan & hotspot portebel.

4

Tutul panggeser

Sambungan USB, banjur tutul OK yen dijaluk. ditampilake ing

garis status yen wis nyambung.

5

Kanggo mandheg enggo bareng sambungan data, tutul panggeser

Sambungan

USB utawa jabut kabel USB.

Sampeyan ora bisa enggo bareng sambungan data piranti lan kertu SD liwat kabel USB

bebarengan.

53

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nganggo bareng sambungan data seluler karo piranti Bluetooth® liya

1

Pesthekake yen piranti sampeyan lan piranti Bluetooth® wis dipasangake lan

kiriman data seluler diaktifake ing piranti.

2

Piranti sampeyan: Saka Layar Ngarep, tutul .

3

Golek banjur tutul

Setelan > Liyane > Sambung jaringan & hotspot portebel,

banjur seret panggeser

Nyambungake Bluetooth kanggo ngaktifake fungsi

kasebut.

4

Piranti Bluetooth®: Atur wiwitan piranti supaya kasinungan sambungan jaringan

nganggo Bluetooth®. Yen piranti iku komputer, deleng informasi sing cocog

kanggo ngrampungake atur wiwitan. Yen piranti nganggo sistem operasi

Android™, tutul lambang setelan ing jejere jeneng piranti sing dipasangake, ing

Setelan > Bluetooth > Piranti dipasangake, banjur centhang kothak Akses

Internet.

5

Piranti sampeyan: Entenana nganti muncul ing garis status. Sawise muncul,

atur wiwitan rampung.

6

Tutul maneh panggeser ing sisihe

Nyambungake Bluetooth kanggo mateni fungsi

kasebut.

Fungsi

Nyambungake Bluetooth dipateni saben sampeyan mateni piranti utawa mateni fungsi

Bluetooth®.

Nganggo piranti sampeyan minangka hotspot Wi-Fi portabel

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Liyane > Sambung jaringan & hotspot portebel.

3

Tutul

Setelan hotspot portabel > Konfigurasi hotspot.

4

Tik informasi

Jeneng jaringan (SSID).

5

Kanggo milih jinis pangamanan, tutul kolom

Keamanan. Yen dijaluk, tik sandhi.

6

Tutul

SIMPEN.

7

Tutul , banjur tutul

Hotspot portabel kanggo ngaktifake fungsi kasebut.

8

Yen dijaluk, tutul

OK kanggo ngonfirmasi. muncul ing garis status saknalika

hotspot Wi-Fi portabel aktif.

Ngidini piranti sing ndhukung WPS nggunakake sambungan data seluler

1

Pesthekake piranti fungsi minangka hotspot portabel.

2

Saka

Layar Ngarep, tutul .

3

Golek banjur tutul

Setelan > Liyane > Sambung jaringan & hotspot portebel >

Setelan hotspot portabel.

4

Ing

Konfigurasi hotspot, pesthekake yen hotspot portabel wis diamanake

nganggo sandhi.

5

Aktifake

Bisa digoleki, yen dipateni.

6

Tutul

Tombol Push WPS, banjur tututi patunjuk sing cocog. Cara liya, tutul >

Entri PIN WPS, banjur tik PIN sing muncul ing piranti sing ndhukung WPS.

Nggenti jeneng utawa ngamanake Hotspot Seluler

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Liyane > Sambung jaringan & hotspot portebel.

3

Tutul

Setelan hotspot portabel > Konfigurasi hotspot.

4

Tik informasi

Jeneng jaringan (SSID).

5

Kanggo milih jinis pangamanan, tutul kolom

Keamanan.

6

Yen dijaluk, tik sandhi.

7

Tutul

SIMPEN.