Sony Xperia Z5 Compact - Nambahake informasi kontak medis lan darurat

background image

Nambahake informasi kontak medis lan darurat

Sampeyan bisa nambahake lan ngowahi informasi dharurat ing aplikasi Kontak.

Sampeyan bisa nglebokake rincian medis, kayata alergi lan obat sing dianggo, uga

katrangan bab kaluwarga lan kanca sing bisa dihubungi yen ana kahanan dharurat.

Sawise disetel, informasi dharurat sampeyan bisa diakses saka layar kunci kaamanan.

Padha karo senajan layar dikunci, contone karo PIN, pola, utawa sandhi, personil

dharurat tetep bisa mbukak informasi dharurat sampeyan.

1

Bali menyang layar Kontak utama

2

Deleng opsi liyane

3

Informasi medis lan pribadhi sarta tab kontak dharurat

4

Informasi medis lan pribadhi

Nglebokake informasi medis

1

Saka

Layar Ngarep, tutul , banjur tutul .

2

Tutul .

3

Owahi informasi sing dikarepake.

Nambah kontak dharurat anyar

1

Saka

Layar Ngarep, tutul , banjur tutul .

2

Tutul , banjur tutul

KONTAK > Tambah kontak.

3

Tutul kontak sing arep dianggo minangka kontak dharurat.

Kontak dharurat kudu paling sithik duwe sak nomer telpon sing bisa ditelpon petugas

dharurat. Yen piranti dikunci dening kunci layar kaamanan, petugas dharurat mung bisa

86

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

ndeleng nomer telpon kontak dharurat, sanajan ana informasi liya sing dilebokake ing aplikasi

Kontak.