Sony Xperia Z5 Compact - Ngirim informasi kontak

background image

Ngirim informasi kontak

Ngirim kertu jeneng

1

Saka

Layar Ngarep, tutul , banjur tutul .

2

Tutul

AKU.

3

Tutul , banjur tutul

Bagi.

4

Pilih cara transfer sing kasedhiya banjur tututi patunjuk ing layar.

Ngirim kontak

1

Saka

Layar Ngarep, tutul , banjur tutul .

2

Tutul kontak sing rinciane arep dikirim.

3

Tutul , banjur tutul

Bagi.

4

Pilih cara transfer sing kasedhiya banjur tututi patunjuk ing layar.

Ngirim sawetara kontak saknalika

1

Saka

Layar Ngarep, tutul , banjur tutul .

2

Tutul terus kontak, banjur wenehi utawa busak centhang ing kothak jejere kontak

sing pengin diandum.

3

Tutul , banjur tutul

Bagi.

4

Pilih cara transfer sing kasedhiya banjur tututi patunjuk ing layar.

Ngirim kabeh kontak

1

Saka

Layar Ngarep, tutul , banjur tutul .

2

Penet , banjur tutul

Impor/ekspor > Andum kabeh kontak kanggo wiwit ngekspor

kabeh kontak.

3

Seret mudhun garis status. Yen ekspor wis rampung, tutul kabare.

4

Pilih cara transfer sing kasedhiya banjur tututi patunjuk ing layar.