Sony Xperia Z5 Compact - Mode pesawat

background image

Mode pesawat

Ing mode Pesawat, transceiver jaringan lan radio dipateni kanggo ngalangi gangguan ing

peralatan sing sensitif. Nanging, sampeyan isih bisa nggawe telpon dharurat, dulinan

dolanan, ngrungokake musik, nonton video, lan isi liyane, anggere kabeh isi mau

disimpen ing kertu memori lan simpenan internal. Sampeyan uga bisa diwenehi kabar

nganggo weker, yen weker wis diaktifake.

Nguripake mode Pesawat nyuda panggunaan baterei.

137

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Ngaktifake utawa mateni mode Pesawat

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Liyane.

3

Tutul panggeser

Mode pesawat.

138

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.