Sony Xperia Z5 Compact - Ngrungokake musik

background image

Ngrungokake musik

Gunakake aplikasi Musik kanggo ngrungokake lagu lan buku audio favorit.

1

Cilikake layar kebak pamuter

2

Tlusur kabeh lagu sing disimpen ing piranti

3

Deleng antrean puter sing saiki

4

Deleng opsi menu

5

Gambar album (yen sadhiya)

6

Nambah utawa mbusak lagu minangka favorit

7

Wektu sing dilakoni lagu sing diputer

8

Nambah lagu menyang dhaptar puter

9

Indikator progres – seret indikator utawa tutul saluran menyang maju cepet utawa mundur cepet

10 Total wektu dawane lagu sing diputer

11 Baleni kabeh lagu ing antrean lagu sing diputer

12 Tutul kanggo menyang lagu sabanjure ing antrean lagu, demek terus kanggo cepetake maju lagu sing

lagi diputer.

13 Muter utawa ngaso lagu

14 Tutul kanggo pindhah menyang lagu sadurunge ing antrean lagu, demek terus kanggo cepetake mundur

lagu sing lagi diputer.

15 Acak lagu ing antrean lagu sing diputer

96

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Layar ngarep Musik

1

Tutul ing pojok ndhuwur sisih kiwa kanggo mbukak menu Musik

2

Gulung munggah utawa mudhun kanggo ndeleng isi

3

Puter lagu nganggo aplikasi Musik

4

Puter kabeh lagu ing mode acak

5

Bali menyang layar pamuter musik

Muter lagu nganggo aplikasi Musik

1

Saka

Layar Ngarep, tutul , banjur goleki lan tutul .

2

Tutul .

3

Pilih kategori lagu.

4

Tutul lagu kanggo diputer.

Sampeyan uga ora bisa muter item sing kalindhungi hak ciptane. Pesthekake yen wis nduweni

hak sing dibutuhake kanggo isi sing arep dianggo.

Nggoleki informasi online sing gegandhengan karo lagu

Nalika lagu lagi muter ing aplikasi musik, tutul gambar Album banjur tutul

Luwih

akeh bab iki.

Sumber daya online kagayut menyang lagu bisa kalebu video ing YouTube™, syair lagu, lan

katrangan artis ing Wikipedia.

Ngowahi informasi musik lan ngundhuh gambar album

1

Saka aplikasi Musik, tutul gambar album banjur tutul

Owah katr. lagu.

2

Owahi informasi kaya sing dikarepake.

3

Kanggo nyetel utawa ngundhuh gambar album, tutul , banjur pilih salah siji.

4

Yen wis rampung, tutul

SIMPEN.

Sampeyan uga bisa nyetel gambar album supaya otomatis diundhuh ing menu Musik, ing

bageyan Setelan.

Ngatur volume audio

Penet tombol volume munggah utawa mudhun.

Nyilikake aplikasi Musik

Nalika lagu diputer, tutul kanggo mbukak

Layar Ngarep. Aplikasi Musik tetep

lumaku ing latar mburi.

Mbukak aplikasi Musik nalika lagi diputer ing latar mburi

Nalika lagu lagi muter ing latar mburi, seret garis status mudhun lan tutul aplikasi

Musik.

Cara liya, saka

Layar Ngarep, tutul , banjur goleki lan tutul .

97

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.