Sony Xperia Z5 Compact - Maca lan ngirim pesen

background image

Maca lan ngirim pesen

Aplikasi Olahpesen nuduhake pesen sampeyan minangka obrolan, sing ateges kabeh

pesen menyang lan saka wong tartamtu didadekake sak kelompok. Kanggo ngirim

pesen multimedia, sampeyan perlu setelan MMS sing bener ing piranti. Waca

Setelan

Internet lan MMS

ing kaca 50.

Jumlah karakter sing bisa dikirim ing pesen tunggal bisa ora padha gumantung operator lan

basa sing digunakake. Ukuran maksimal pesan multimedia, kalebu ukuran files sing

ditambahake, uga gumantung marang operator. Hubungi operator jaringan kanggo informasi

liyane.

1

Bali menyang dhaptar obrolan

2

Telpon pangirim pesen

3

Deleng opsi liyane

4

Pesen sing dikirim lan ditampa

5

Kirim pesen sing wis rampung

6

Nambah lampiran

Nggawe lan ngirim pesen

1

Saka

Layar Ngarep, tutul , banjur goleki lan tutul .

2

Tutul .

3

Tik jeneng utawa nomer telpon panampa, utawa informasi kontak liyane sing wis

disimpen babagan panampa kasebut, banjur pilih saka dhaptar sing muncul. Yen

panampa durung kedhaptar minangka kontak, tik nomer panampa kanthi manual.

4

Yen sampeyan arep ngirim pesen gugus, baleni prosedur sing digambarake ing

ndhuwur kanggo nambah panrima liya.

5

Tutul

Tulis pesen banjur tik teks pesen.

6

Yen pengin nambah lampiran, pilih opsi lampiran sing cocog.

7

Kanggo ngirim pesen kasebut, tutul .

Yen metu saka pesen sadurunge ngirim, pesen bakal disimpen minangka konsep. Obrolan

diwenehi tandha karo tembung

Konsep.

Maca pesen sing ditampa

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur temokake lan tutul .

2

Tutul obrolan sing dikepengini.

3

Yen pesen durung kaunduh, tutul pesen kasebut.

Kabeh pesen sing ditampa kasimpen dening gawane memori piranti.

89

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Mbales pesen

1

Saka

Layar Ngarep, tutul , banjur goleki lan tutul .

2

Tutul obrolan sing ngamot pesen.

3

Ketik balesan banjur tutul .

Nerusake pesen

1

Saka

Layar Ngarep, tutul , banjur goleki lan tutul .

2

Tutul obrolan sing ngamot pesen sing arep diterusake.

3

Tutul terus pesen sing arep diterusake, banjur tutul

Terusake pesen.

4

Tik jeneng utawa nomer telpon panampa, utawa informasi kontak liyane sing wis

disimpen babagan panampa kasebut, banjur pilih saka dhaptar sing muncul. Yen

panampa durung kedhaptar minangka kontak, tik nomer panampa kanthi manual.

5

Owahi pesen, yen perlu, banjur tutul .

Kanggo nyimpen file sing ditampa ana ing pesen

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur temokake lan tutul .

2

Yen pesen durung kaunduh, tutul pesen kasebut.

3

Tutul terus pesen sing arep disimpen kasebut, banjur pilih opsi sing dipengini.