Sony Xperia Z5 Compact - Miwiti piranti nalika sapisanan

background image

Miwiti piranti nalika sapisanan

Disaranake ngisi daya baterei paling sethithik 30 menit sadurunge nguripake piranti nalika

kaping pisanan. Sampeyan isih bisa nggunakake piranti nalika piranti diisi daya, deleng

Ngisi daya piranti

ing kaca 39.

9

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nalika kaping pisanan miwiti piranti, pandhuan atur wiwitan mitulungi ngonfigurasi setelan

dhasar, ngatur setelan pribadhi piranti, lan mlebu menyang sawetara akun (contone akun

Google™).

Nguripake piranti

Pesthekake yen daya baterei wis kebak kanggo paling sethithik 30 menit sadurunge nguripake

piranti sing kapisanan.

1

Penet terus tombol daya nganti piranti kedher.

2

Tik PIN kertu SIM yen dijaluk, banjur tutul

.

3

Enteni sedhela nganti piranti diwiwiti.

PIN kertu SIM pisanane disedhiyakake dening operator jaringan, nanging sampeyan bisa

nggenti kuwi mengko saka menu Setelan. Kanggo ngoreksi kesalahan nalika ngetik PIN kertu

SIM, tutul

.

Mateni piranti

1

Penet terus tombol daya nganti menu pilihan mbukak.

2

Ing menu pilihan, tutul

Daya mati.

Butuh sawetara wektu nganti piranti mati.