Sony Xperia Z5 Compact - Aplikasi Video

background image

Aplikasi Video

Gunakake aplikasi Video kanggo muter film lan konten video liyane sing wis disimpen

utawa diundhuh ing piranti. Aplikasi uga dadi minangka pandhuan program TV karo

pilihan kanggo nampilake informasi program rinci lan isi sing gegandhengan, kalebu

posting media sosial babagan program sing disenengi. Sampeyan bisa nggunakake

aplikasi kasebut minangka kontrol saka adoh fungsi pepak karo piranti omahan sing

cocog. Sampeyan uga bisa muter film ing piranti liya sing nyambung menyang jaringan

sing padha utawa disimpen ing awan.

Sawetara file video bisa uga ora bisa diputer ing aplikasi Video. Kasedhiyan pandhuan

program TV lan kontrol saka adoh maneka miturut pasar lan piranti sing kasambung.

1

Tutul kanggo mbukak menu layar ngarep Video

2

Deleng patunjuk program

3

Segerake isi

4

Kontrol saka adoh

5

Tlusuri Isi

6

Ngalih antarane ndeleng isi pustaka, Program misuwur, Program Sing Lagi Siyaran, Film, Seri TV, lan

Program-program sing disaranake.

7

Seret pinggir kiwa layar menyang tengen kanggo mbukak menu, nlusuri isi, lan ngatur setelan.

8

Tutul program kanggo kasinungan katrangan rinci lan isi kagayut

Nggunakake piranti minangka kontrol saka adoh

Kanggo nggunakake piranti minangka kontrol saka adoh karo piranti asal liyane sing

cocog, sampeyan perlu nggathukake kaloro piranti dhisik. Kanggo nindakake iki, kabeh

piranti prelu disambungake nyang jaringan sing padha. Kanggo informasi luwih lengkap

bab piranti sing cocog, bukak

Dhaptar piranti sing cocog

.

1

Saka

Layar Ngarep, tutul , banjur goleki lan tutul Video.

2

Tutul kanggo mbukak menu layar ngarep, banjur tutul

Tambah piranti.

3

Pilih piranti asal saka dhaptar.

4

Tik nomer pandhaptaran sing dituduhake ing piranti asal lan tututi patunjuk

kanggo ngrampungake gathukan.

5

Sawise bisa nggathukake, lambang kanggo fungsi kontrol saka adoh bisa

muncul. Sampeyan saiki bisa nggunakake piranti minangka pangontrol saka adoh

sing fungsi kabeh kanggo piranti asal.

121

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Ngowahi setelan

1

Saka

Layar Ngarep, tutul , banjur goleki lan tutul Video.

2

Tutul kanggo mbukak menu layar ngarep, banjur tutul

Setelan.

3

Owahi setelan kaya sing dikepengini.

Muter video

1

Saka

Layar Ngarep, tutul , banjur goleki lan tutul Video.

2

Golek banjur tutul video sing arep diputer. Yen video ora ditampilake ing layar, tutul

kanggo mbukak menu layar ngarep, banjur golek lan tutul video sing pengin

diputer.

3

Kanggo nampilake utawa ndhelikake kontrol, tutul layar.

4

Kanggo ngaso, tutul . Kanggo nerusake muter, tutul .

5

Kanggo nggulung mundhur cepet, seret panandha garis progres ngiwa. Kanggo

nggulung maju cepet, seret panandha garis proges nengen.

Nggenti setelan swara nalika video lagi muter

1

Nalika video diputer, tutul layar kanggo nuduhake kontrol.

2

Tutul >

Setelan audio, banjur owahi setelan kaya sing dikarepake.

Ngandum video

1

Nalika video lagi muter, tutul , banjur tutul

Enggo bareng.

2

Tutul aplikasi sing arep digunakake kanggo ngandum video sing dipilih, banjur

tututi patunjuk sing sadhiya.