Sony Xperia Z5 Compact - Кабель арқылы теледидарда құрылғының экран көшірмесін жасаңыз

background image

Кабель арқылы теледидарда құрылғының экран
көшірмесін жасаңыз

Құрылғыны үйлесімді теледидарға MHL кабелі арқылы қосып, теледидарда құрылғының экран

к

өшірмесін жасаңыз.

MHL және HDMI™ кабельдері мен адаптерлері бөлек сатылады.

Sony компаниясы MHL және HDMI™ кабельдері мен адаптерлерінің барлық түрлеріне
құрылғы қолдау көрсететініне кепілдік бермейді.

MHL арқылы сигнал қабылдайтын теледидарда құрылғыдағы мазмұнды көру

1

MHL кабеліні

ң көмегімен құрылғыны компьютерге қосыңыз. құрылғының күй

жола

ғында байланыс орнатылғаннан кейін пайда болады.

2

Теледидар

құрылғыңыздың экранын көрсетеді.

Құрылғы MHL кабеліне жалғанып тұрған дисплейді анықтай алмаса, MHL кабелін қайта
жалғап, Параметрлер > Құрылғы байланысы > USB қосылым мүмкіндігі > USB
құрылғысын анықтау
тармағын түртіңіз.

Құрылғыдағы контентті HDMI™ кіріс портын қолдайтын теледидарда көру

1

Құрылғыны MHL адапторына қосып, адапторды қуатқа қосылған USB портына қосыңыз.

2

Адапторды HDMI™ кабелі ар

қылы теледидарға қосыңыз. қосылым орнатылғаннан

кейін

құрылғының күй тақтасында пайда болады.

3

Теледидар

құрылғының экранын көрсетеді.

Теледидардың қашықтан басқару құралын пайдалану туралы анықтаманы көру

1

Құрылғы теледидарға қосылып тұрғанда, күй жолағын төмен қарай сүйреп, Ескерту

та

қтасын ашыңыз.

2

MHL қосылды т

үймесін түртіңіз. MHL параметрлері теледидар экранында көрсетіледі.

3

Қаш-н басқару құрылғ-н пайд-у параметрін та

ңдаңыз.

Теледидар экранындағы шығысының өлшемін реттеу үшін Бейне шығару өлшемі
параметрін таңдауға болады. Егер теледидарда дыбыс масштабтау параметрі бұрыннан
қосылған болса, бұл параметрі MHL параметрлерінің астында көрсетілмейді.

Сондай-ақ, ескертулер панелін ашу үшін теледидардың қашықтан басқару құралындағы
сары түймені басыңыз.

Құрылғыны теледидардан ажырату

MHL кабелін немесе MHL адаптерін

құрылғыдан ажыратыңыз.