Sony Xperia Z5 Compact - Смарт қоңырауын қолдану

background image

Смарт қоңырауын қолдану

Экранды т

үртпей, «Смарт қоңырау» қолдану функциясын қосу арқылы кіріс қоңырауларын

қолдануға болады. Іске қосылғаннан кейін, қоңырауларды келесі жолмен қолдануға болады:

Жауап:

құрылғыны құлағыңызға тақаңыз.

Қабылдамау: Құрылғыны дірілдету.

Қоңырауды өшіру: құрылғының бетін төмен қаратып қойыңыз.

Смарт қоңырауын қолдануды қосу

1

Негізгі экран м

әзірінен белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау параметрін тауып, т

үртіңіз.

3

Смарт қоң. жау. беру т

үймесін түртіңіз.

4

Смарт қоң. жау. беру ішінен слайдерлерді о

ңға сырғытыңыз.