Sony Xperia Z5 Compact - Саусақ ізі менеджері

background image

Саусақ ізі менеджері

Саусақ ізі функциясы АҚШ нарығында қолжетімді емес.

Сауса

қ ізі менеджері құрылғының құлпын ашу немесе сатып алуларды аутентификациялау үшін

қосымша қауіпсіздік әдісі ретінде пайдалануға болатын саусақ ізі ақпаратын тіркейді. Құрылғыда

е

ң көбі 5 саусақ ізін тіркеуге болады.

Саусақ ізі сенсорын пайдаланудың алдында сенсор таза және ешқандай көзге көрінетін
ылғал жоқ екенін тексеріңіз.

Саусақ ізін алғаш рет тіркеу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Құлыптау экраны және қауіпсіздік > Саусақ іздерінің
реттегіші
тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

С

ұралса, Жалғастыру пәрменін түртіңіз, содан кейін өрнекті, PIN кодын немесе

кілтс

өзді растаңыз.

4

Сауса

қ ізін тіркеуді аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Саусақ ізін бірінші рет тіркегенде, әлі істемеген болсаңыз, сізден сонымен бірге қауіпсіздік
шарасы ретінде өрнекті, PIN кодын немесе кілтсөзді реттеу сұралады.

Саусақ ізі сенсоры құрылғының экранында емес, қуат пернесінде орналасқан. Саусақ ізі
сенсорын пайдаланудың алдында сенсор таза және ешқандай көзге көрінетін ылғал жоқ
екенін тексеріңіз.

14

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Қосымша саусақ іздерін тіркеу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Құлыптау экраны және қауіпсіздік > Саусақ іздерінің
реттегіші
тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Өрнекті, PIN кодын немесе кілтсөзді растаңыз.

4

белгішесін т

үртіңіз, содан кейін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Тіркелген саусақ ізін жою үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Құлыптау экраны және қауіпсіздік > Саусақ іздерінің
реттегіші
тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Тіркелген сауса

қ ізін түртіңіз, содан кейін ЖОЮ > ЖОЮ тармағын түртіңіз.

Тіркелген саусақ ізін қайта атау үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Құлыптау экраны және қауіпсіздік > Саусақ іздерінің
реттегіші
тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Тізімде тіркелген сауса

қ ізін түртіңіз, содан кейін саусақ ізі атауын енгізіңіз.

4

OK п

әрменін түртіңіз.