Sony Xperia Z5 Compact - NFC

background image

NFC

Naudokite „Near Field Communication“ (NFC) (artimojo lauko ryšių technologiją), kad su

kitais prietaisais galėtumėte bendrai naudoti duomenis, pvz., vaizdo įrašus, nuotraukas,

žiniatinklio puslapių adresus, muzikos failus arba adresatus. Naudodamiesi NFC taip pat

galite nuskaityti žymas, kuriose suteikiama daugiau informacijos apie gaminį arba

paslaugą, taip pat žymas, kurios prietaise aktyvina tam tikras funkcijas.
NFC yra belaidė technologija, kurios maksimalus veikimo atstumas yra vienas

centimetras, todėl prietaisus, kurie bendrai naudoja duomenis, reikia laikyti arti vienas

kito. Kad galėtumėte naudoti NFC, pirma turite įjungti NFC funkciją, o prietaiso ekranas

turi būti aktyvus.
NFC aptikimo sritis yra galinėje prietaiso dalyje. Laikykite savo ir kitą prietaisą arba NFC

skaitytuvą suglaudę, kad susiliestų NFC aptikimo sritys.

NFC veikia ne visose šalyse arba regionuose. Naudojant tam tikras programas kai kurias NFC

funkcijas galima įjungti net tada, kai prietaisas yra išjungtas. Pastaba: ne visi prietaisai palaiko

šią funkciją.

NFC funkcijos aktyvinimas arba pasyvinimas

1

Būdami

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Daugiau.

3

Bakstelėkite

NFC šliaužiklį.

131

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Adresato bendrinimas su kitu prietaisu naudojant NFC

1

Užtikrinkite, kad abiejuose prietaisuose būtų įjungta NFC funkcija ir kad būtų

aktyvūs bei atrakinti abu ekranai.

2

Norėdami peržiūrėti adresatus, eikite į savo

Pagrindinis ekranas, bakstelėkite ,

tada bakstelėkite .

3

Bakstelėkite adresatą, kurį norite bendrinti.

4

Laikykite savo ir signalą priimantį prietaisą suglaustus, kad susiliestų prietaisų NFC

aptikimo sritys. Kai prietaisai sujungiami, rodoma adresato miniatiūra.

5

Bakstelėkite miniatiūrą ir pradėkite persiuntimą.

6

Kai baigiate siųsti, adresato informacija išsaugoma priimančiame prietaise ir

rodoma jo ekrane.

Muzikos failo bendrinimas su kitu prietaisu naudojant NFC

1

Pasirūpinkite, kad ir jūsų prietaise, ir gavėjo prietaise būtų įjungta NFC funkcija ir

kad abiejų prietaisų ekranai būtų aktyvūs ir atrakinti.

2

Norėdami atidaryti muzikos programą, bakstelėkite , tada raskite ir bakstelėkite

.

3

Pasirinkite muzikos kategoriją ir raskite įrašą, kurį norite bendrai naudoti.

4

Bakstelėkite norimą leisti įrašą. Tada galite bakstelėti ir įrašą pristabdyti. Siųsti

galima ir leidžiamą, ir pristabdytą įrašą.

5

Įrašas turi būti rodomas per visą ekraną.

6

Laikykite savo ir signalą priimantį prietaisą suglaustus, kad susiliestų prietaisų NFC

aptikimo sritys. Kai prietaisai sujungiami, rodoma įrašo miniatiūra.

7

Bakstelėkite miniatiūrą ir pradėkite persiuntimą.

8

Kai baigiate siųsti, muzikos failas išsaugomas priimančiame prietaise.

9

Norėdami pamatyti muzikos failą, dukart bakstelėkite būsenos juostą, kad

atidarytumėte pranešimų sritį, tada bakstelėkite

Perdavimas baigtas.

Nuotraukos ar vaizdo įrašo bendrinimas su kitu prietaisu naudojant NFC

1

Užtikrinkite, kad abiejuose prietaisuose būtų įjungta NFC funkcija ir kad būtų

aktyvūs bei atrakinti abu ekranai.

2

Norėdami prietaise peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus, eikite į

Pagrindinis

ekranas, bakstelėkite , tada raskite ir bakstelėkite Albumas.

3

Bakstelėkite nuotrauką ar vaizdo įrašą, kuriuos norite bendrinti.

4

Laikykite savo ir signalą priimantį prietaisą suglaustus, kad susiliestų prietaisų NFC

aptikimo sritys. Kai prietaisai sujungiami, rodoma nuotraukos arba vaizdo įrašo

miniatiūra.

5

Bakstelėkite miniatiūrą ir pradėkite persiuntimą.

6

Kai baigiate siųsti, nuotrauka arba vaizdo įrašas išsaugomas priimančiame

prietaise.

Žiniatinklio adreso bendrinimas su kitu prietaisu naudojant NFC

1

Užtikrinkite, kad abiejuose prietaisuose būtų įjungta NFC funkcija ir kad būtų

aktyvūs bei atrakinti abu ekranai.

2

Ekrane

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Jei norite atidaryti interneto naršyklę, raskite ir bakstelėkite .

4

Įkelkite interneto puslapį, kurį norite bendrinti.

5

Laikykite savo ir signalą priimantį prietaisą suglaustus, kad susiliestų prietaisų NFC

aptikimo sritys. Kai prietaisai sujungiami, rodoma interneto puslapio miniatiūra.

6

Bakstelėkite miniatiūrą ir pradėkite persiuntimą.

7

Kai baigiate persiuntimą, interneto puslapis rodomas gavėjo prietaiso ekrane.

NFC žymų nuskaitymas

Jūsų prietaisas gali nuskaityti įvairias NFC žymas ir gauti papildomos informacijos, pvz.,

interneto adresą. Pavyzdžiui, galite nuskaityti žymas, atvaizduotas ant plakato, reklamos

ar šalia gaminio parduotuvėje.

132

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Jei norite nuskaityti NFC žymą

1

Pasirūpinkite, kad jūsų prietaise būtų įjungta NFC funkcija, o ekranas būtų aktyvus

ir atrakintas.

2

Dėkite prietaisą virš žymos, kad NFC aptikimo sritis prie jos prisiliestų. Jūsų

prietaisas nuskaito žymą ir parodo nuskaitytą turinį. Bakstelėkite žymos turinį ir ją

atidarykite.

Prisijungimas prie su NFC suderinamo prietaiso

Galite prijungti prietaisą prie kitų „Sony“ gaminamų prietaisų, suderinamų su NFC, pvz.,

garsiakalbio ar ausinių. Jei užmezgant tokį ryšį reikia daugiau informacijos, žr. suderinamo

prietaiso naudotojo vadovą.

Norint užmegzti ryšį, abiejuose prietaisuose gali reikėti suaktyvinti Wi-Fi arba „Bluetooth®“.