Sony Xperia Z5 Compact - Ierīces lietošana mitros un putekļainos apstākļos

background image

Ierīces lietošana mitros un putekļainos apstākļos

Jūsu ierīce ir ūdensizturīga un aizsargāta pret putekļiem, tādēļ neuztraucieties, ja ierīce

nonāk saskarsmē ar lietu vai vēlaties noskalot netīrumus ar tekošu ūdeni, tomēr ņemiet

vērā: visiem portiem un visiem portiem un pievienotajiem vāciņiem jābūt cieši aizvērtiem.

Nedrīkst: pilnībā iegremdēt ierīci ūdenī vai pakļaut to jūras ūdens, sālsūdens, hlorēta

ūdens vai šķidrumu, piemēram, dzērienu, iedarbībai. Ļaunprātīga un neatbilstoša ierīces

lietošana padarīs garantiju par spēkā neesošu. Ierīces aizsardzības pret vielu iekļūšanu

(Ingress Protection — invalidate warranty) vērtējums ir IP65/68. Papildinformāciju skatiet

vietnē

www.sonymobile.com/waterproof/

.

Garantija neattiecas uz bojājumiem vai defektiem, kas radušies ierīces ļaunprātīgas

lietošanas vai lietošanas pretēji Sony Mobile norādījumiem rezultātā. Papildinformāciju par

garantiju skatiet sadaļā Svarīga informācija, kurai var piekļūt, izmantojot vietni

support.sonymobile.com

vai sadaļu

Iestatījumi > Par tālruni > Juridiskā informācija.

Jūsu ierīcei ir USB ports bez vāciņa. Pirms kabeļa pievienošanas, piemēram, ierīces

uzlādei vai datu pārsūtīšanai, USB portam jābūt pilnīgi sausam. Ja ierīce ir nokļuvusi

ūdenī, noslaukiet to sausu ar mikrošķiedru drānu un kratiet to vismaz 15 reizes tā, lai

USB ports būtu vērsts uz leju. Ja USB portā joprojām ir redzams mitrums, atkārtojiet šo

darbību. USB kabeli drīkst pievienot USB portam tikai pēc tam, kad ports ir pilnībā

nožuvis.

152

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

USB porta žāvēšana

1

Izmantojot mikrošķiedru drānu, noslaukiet no ierīces visu lieko mitrumu.

2

Stingri satveriet ierīci ar USB portu virzienā uz leju un enerģiski sakratiet ierīci

vismaz 15 reizes.

3

Ja USB portā joprojām ir redzams mitrums, vēlreiz vairākas reizes sakratiet ierīci.

4

Izmantojiet mikrošķiedru drānu, lai noslaucītu no USB porta visu atlikušo mitrumu.